Akademik Coğrafya

Yabancı Coğrafi Kelimelerin Türkçeleştirme Çalışmaları

YANLIŞ DOĞRU (“TÜBA Sözlüğüne göre”)
absorbesoğurma
absorbladığısoğurduğu
absorblanansoğrulan
adaptasyonuyarlanma
adveksiyonAkımla taşınım
Adveksiyon sisiAkımla taşınım sisi
afelgünöte
alametişaret
albedoYansıtma oranı
Alize rüzgarıTicaret rüzgarı
Alt ve üsttropikaldönenceler
altitudeyükselti
altjeostrofikAlt jeostrofik
altokumulusaltokümülüs
alttropikdönence
Alttropik / subtropikdönence
anabatikyamaçyukarı
analizçözümleme
anemometrerüzgarölçer
Aneroit barometreCivasız basınçölçer
antropojenikantropojen
anvilörs
Aphelion (aphelion)günöte
aridkuru
asimilasyonözümleme
ASOSOMGİ
astropikdönence
auroraKuzey ışığı
barometrebasınçölçer
bilim adamıBilim insanı
BilimadamıBilim insanı
birikmeKırağılaşma
Birikmeyle çekirdeklenmeKırağılaşma çekirdeklenmesi
Birleşik DevletleriABD
blokajengelleme
Bu bölümü tamamladıktan sonra aşağıdaki becerilere sahip olacaksınızBölümün Çıktıları
Buraya kadar öğrendiklerimizBu Bölümde Öğrendikleriniz
Buraya Kadar ÖğrendiklerimizBuraya kadar öğrendikleriniz
Buz topaklarısulusepken
Bütünleşik tahminTopluluk tahmini
CENTFBKMİ
CFCK
Check etmekKontrol etmek
chinookşinuk
cirrocumulussirokümülüs
cirrusSirüs
cumulonimbusKümülonimbus
cumuluskümülüs
Çarpışma-birleşmeÇarpışma-kaynaşma
çiğçiy
Dağılmayayınık
dalazŞeytan hortumu
Dataveri
Data asimilasyonuVeri özümleme
dedektöralgılayıcı
dendritdallantı
Denge koşturmasıDenge yürütmesi
depresyonkarışıklık
desenörüntü
Dış yalıtıkadyabatik
diffluenceayrışım
difüzyayınık
difüzyayınık
difüzyonyayınım
direktdolaysız
dispersiyondağıltı
disturbansbozukluk
diverjansıraksama
dizayntasarım
DoplerDoppler
dökümanbelge
Döngü (cycle)çevrim
dropsondedüşensonda
Duvar bulut(u)Duvarbulut(u)
eddilerçevrintiler
Edi (eddy)çevrinti
edilerinçevrinti
Eğrelti otudallantı
EklipsiGüneş tutulmasını
ekoyankı
Eksantriklik (eccentricity)dışmerkezlik
eksentrisitedışmerkezlik
ekstrafazladan
Ekstratropikalortaenlem
El NinoEl Niño
Elimine etmekelemek
emisyonsalım
endeksindis
ensembletopluluk
enstrumantaygıt
enterpolasyonAradeğer bulma
enterpolearadeğer
entrainmentkatılım
enverziyonterselme
enverziyonterselme
eriyikçözelti
evaporasyonbuharlaşma
exitçıkış
faktöretmen
faminkıltık
Fanta MorganaSu serabı
feedbakgeribesleme
FFSK
fullTam dolu
galekasırga
Geçici koşturmaGeçici model yürütmesi
Gelme açısı (angle of inclination)Eğim açısı
genelçekimyerçekimi
GFGK
globalküresel
Gökgürültülü fırtınaboran
Görüş mesafesiGörüş uzaklığı
Gözden geçirme sorularıPekiştirme Soruları
Gözlem faaliyetleriGözlem Etkinlikleri
gridızgara
Grid noktasıIzgaranoktası
Grid uzaklığıIzgaranoktası uzaklığı
Groundhogsıçan
GulfKörfez
gusthamle
Güzel havaAçık hava
güzergahyol
halohale
Haricane / harikeyntayfun
hekzagonalaltıgen
Hep beraberBuraya kadar öğrendikleriniz
Hepsini birlikte değerlendirinceBuraya kadar öğrendikleriniz
heterojençoktürel
hidrofobiksusevmez
Hidrolojik döngüHidrolojik çevrim/su çevrimi
higrometrenemölçer
higroskopiksusever
homojentektürel
Hortum geçidiHortum vadisi
ıskalasıölçeği
ıslaknem
Indeksindis
indirekdolaylı
infraredkızılötesi
Inversiyon / enverziyon /terselemeterselme
Isı adasıKent ısı adası
Isı adveksiyonuAkımla ısı taşınımı
Isıölçersıcaklıkölçer
ITCZDönencelerarası yakınsma kuşağı (DAYK)
izobarEşbasınç eğrisi
izotekEşrüzgar hızı eğirisi
izotermEşsıcaklık eğrisi
jeostasyoneryerdurağan
kalıpörüntü
kanunyasa
katabatikYamaçaşağı rüzgar
Katmanlı bulutKatmanbulut
khamsinhamsin
Kırılma/kırınımKırınım
Kirli dumanKirli sis
klimaiklim
klimatolojiiklimbilim
klimografiklimograf
komplekskarmaşık
komunikasyoniletişim
kondüksiyoniletim
konsantrasyonderişim
kontinentalKarasal/kıtasal
Kontrol koşturmasıKontrol yürütmesi
Konturçevrit
Konvektif fırtınalarboranlar
konverjansyakınsama
koordinasyoneşgüdüm
KoriolisCoriolis
koşturmayürütme
Kötü havaŞiddetli hava
kriterölçüt
KunduzSıçan
La NinaLa Niña
laggeçikme
Lapse rateDüşey sıcaklık gradyanı
linkbağlantı
Lokalyerel
löjandSimge açıklaması
mahsülürün
Meteorologistmeteorolog
mezoölçekOrta ölçek
mikroölçekMikro ölçek
mirajserap
modifikasyondeğişim
mostraörüntü
navigasyonseyir
nimbostratusnimbostratüs
NispiBağıl, görece
nowcastAnlık tahmin
nowcastingAnlık tahmin yapmak
objenesne
obliklikEksen eğikliği
Orajboran
ordinaryolağan
Orografik bulutYamaç bulutu
Orografik yağışYamaç yağışı
Orografik yükselmeYamaç yükseltmesi
ortaenlemOrta enlem
outlookgenelge
overrunningÜste tırmanma
Ozon “deliği”“ozon deliği”
Ozon deliği“ozon deliği”
pangaeaDev anakara
paradoksçelişki
parametrizasyonparametrelendirme
partikülparçacık
Patern / kalıpörüntü
Periheliongünberi
permafrostSürekli donmuş toprak
perspektifBakış açısı
Peryotperiyot
PGKBGK
plakplake
planeterküresel
plüviyometreyağışölçer
polarkutupsal
presizyonyalpalanma
primativeilkel
prosessüreç
pseudosözde
psödosözde
Radyasyonışınım
radyatifışınımsal
radyosonderadyosonda
ravinzonderavinsonda
reflektiveyansıma
Revize  etmekyenilemek
rimekırç
runyürütme
rüzgarrüzgâr
Rüzgar şirirüzgâr kayması
saturasyonDoyma, doygunluk, denge
sedimançökel
selyometrebulutölçer
sensöralgılayıcı
Sıcak dalgaSıcak hava dalgası
silyometrebulutmetre
simülasyonbenzetim
simülebenzetim
sirkülasyondolaşım
sirrokümülüssirokümülüs
sirrostratüssirostratüs
sirrüssirüs
sirussirüs
SiyahKara
skalaölçek
skalasıölçeği
smogKirli sis
solstisgündönümü
solstisindegündönümünde
spesifikÖzgün / kendine has
spiralsarmal
spontanekendiliğinden
stasyonerdurağan
stratocumulusstratokümülüs
stratusstratüs
streamakım
subtropikaldönence
süblimleşmeuçunum
Süper jeostrofikÜst jeostrofik
Süreklilik tahminiSürerlik tahmini
şirkayma
tabakakatman
taigatayga
taşkınsel
termalısıl
termometresıcaklıkölçer
thunderstormboran
tornadohortum
Toz çukuruToz çanağı
trajedidrama
transpirasyonterleme
transporttaşınım
trendeğilim
trofoluk
Tropikler arası konverjans kuşağı (ITCZ)Dönencelerarası yakınsama kuşağı (DAYK)
Tropiklerarası toplanma kuşağı (TTK)Dönencelerarası yakınsama kuşağı (DAYK)
ultraviyolemoreötesi
Ulusal hava durumu merkezi /ulusal hava servisiMeteoroloji merkezi
updraftTırmanan akım /yükselen akım
upwellingSu kütlesinin yüzeye yükselişi
USABD
üniformbirörnek
üstjeostrofikÜst jeostrofik
üsttropikdönence
Üşütme sıcaklığıRüzgar soğutma sıcaklığı
Veri asimilasyonuVeri özümleme
verifikasyondoğrulama
versiyonSürüm
virgaYağmur saçağı
viskoziteağdalık
volkanyanardağ
vorteksburgaç
vortisitiburgaçlanma
yamuryağmur
Yapışma (accretion)Yığılımlı büyüme
Yay ekoYay biçimli yankı
Yığışma (aggregation)toplaşma
yoğunlaşmayoğuşma
zenithbaşucu
zonkuşak
 
Etiketler
Daha Fazla Göster

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
Kapalı
Kapalı