TÜRKİYE’DE ORMANCILIK

Orman:

Ağaçlarla birlikte diğer bitkiler, hayvanlar, mikroorganizmalar gibi canlı varlıklarla toprak hava, su, ışık ve sıcaklık gibi fiziksel çevre faktörlerinin birlikte oluşturdukları ekosistemdir.Ormanı oluşturan tüm madde ve olaylar birbirleriyle karşılıklı ilişki ve etkileşim halindedirler. Bu haliyle orman, çok sayıda bitki ve hayvan türünden oluşan büyük bir canlı organizma olarak tanımlanmaktadır. Orman aynı zamanda ülkenin var oluşunun ve devamlılığının sağlanmasında vazgeçilemeyecek etkileri olan bir değerdir. Yurdumuzun yaklaşık %26’sı ormanlarla kaplıdır. Bu oranın bir bölümü çalılık alanlardan oluşmaktadır. Ülkemizde orman dağılışındaki en önemli faktör yağış ve nemliliktir. Mevcut ormanlarımızın büyük bölümü kıyı bölgelerimizde yer almaktadır. Türkiye’nin orman alanları özellikle eğimli ve dağlık arazilerde yoğunlaşmıştır. Yağış miktarının ve sıcaklık ortalamalarının düşüklüğü nedeniyle iç bölgelerimizde orman varlığı azdır. (%21)Özellikle Karadeniz kıyılarımız orman bakımından oldukça zengindir. Akdeniz kıyılarımız da ormanlarla kaplıdır. İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ise orman bakımından oldukça fakirdir.

Ormanların Faydaları:

—Erozyonu önler.

—Hayvanlara barınak sağlar.

—Fotosentez yaparak oksijen üretir.

—Hayvanların besin ihtiyacını karşılar.

—Kâğıt sanayi ve mobilyacılık gibi alanlarda kullanılır

—Toprağı humus bakımından zenginleştirir.

Orman alanındaki geniş tahribat ve buna bağlı olarak gelişen toprak taşınması ancak kapsamlı ağaçlandırmalar ile önlenebilir. Bu kadar çok yararı olan ormanların korunması, yangınların ve kaçak kesimlerin önlenmesi konusunda daha fazla çaba sarf edilmesi gerekmektedir. Yurdumuzun sahip olduğu toplam orman alanı,21.189.000 hektardır.(2004)

Türkiye’de Ormanların Coğrafi Dağılışı (%)

1.Karadeniz Bölgesi …………..25

2.Akdeniz Bölgesi ………………24

3.Ege Bölgesi ……………………..17

4.Marmara Bölgesi  ……………13

5.Doğu Anadolu Bölgesi  …….11

6.İç Anadolu Bölgesi  …………..7

7.G. Doğu Anadolu Bölgesi ….3

 

Yurdumuzda bulunan önemli kâğıt fabrikaları:

İzmit, Balıkesir,Giresun(Aksu),Zonguldak(Çaycuma), İçel(Taş ucu), Muğla( Dalaman), Afyon(Çay),Kastamonu(Taşköprü),Bolvadin, Bartın ve Denizli çevresinde bulunur.

Tagged :

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir