Tepkisel Koşullanma Özellikleri

ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ TEMEL KAVRAMLAR

Tepkisel koşullanma özellikleri şunlardır:

 • Organizma pasiftir.
 • Pekiştirme davranıştan önce verilir.
 • Duyusal ve refleksif davranışlara koşullanılır.
 • Koşullanma bağ kurma yoluyla gerçekleşir.
 • Yeni davranışlar geliştirmez. Var olan davranışla yeni uyarıcılar eşlenir.
 • Bir tepki o türe ait tüm organizmalarda aynı şekilde görülür.
 • Klasik koşullanma yoluyla öğretmenler öğrencilerin derslerine, okula ve eğitime yönelik olumlu tutumlar geliştirir.
 • Klasik koşullanmadaki davranışları yok etme metotlarıyla okula yeni başlayan çocuklardaki ayrılık kaygısı vb. korkular ortadan kaldırılabilir.
 • Koşullanma için bitişiklik ilkesine ihtiyaç vardır.
Garcia etkisi bunu reddeder.
 • Bazı klasik koşullanmalar için yaşantıya ihtiyaç yoktur. Bilişsel düzeyde de gerçekleşebilir.

Tepkisel Koşullanmayı Etkileyen Faktörler

Kpss öğrenme psikolojisi içinde tepkisel koşullanmayı etkileyen faktörler şunlardır:

 • Nötr uyarıcı ile koşulsuz uyarıcının eşleşmesi durumu. (Habercilik)
 • Koşullu ve koşulsuz uyarıcı arasındaki aralık yani süre. (Bitişiklik)
 • Koşullu uyarıcı sayısı. Koşullu uyarıcı sayısı arttıkça koşullanma düzeyi azalır.
Üst düzey koşullanmanın sıkıntılı olduğuna vurgu vardır.
 • Tekrar sayısı. Tekrar sayısı arttıkça koşullanma daha sağlam gerçekleşir.
Bazı uyarıcı durumların oluşması halinde tekrara ihtiyaç duyulmadan da tepkisel koşullanma olabilir.
 • Organizmanın özellikleri. Türe özgü hazır oluşu, ihtiyaç düzeyi gibi organizma özellikleri tepkisel koşullanmayı etkileyen faktörler içinde yer almaktadır.

kaynak: kpsskonu.com

Tagged : / /

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir