Somut İşlemler Dönemi

Eğitim bilimleri somut işlemler dönemi özellikleri şunlardır:

  • Tersine çevirebilir.
  • Sınıfa dahil olma ve yanlış inanç ilkesi kazanılır.
  • Tümevarımsal düşünme gücüne ulaşılır.
  • Korunum kazanılır.
  • Çocuk somut problemleri çözebilir.
  • Çocuk birden fazla özelliğe dayanarak sıralayabilir ve sınıflayabilir.
  • ”Dağılma” ile çocuk benmerkezciliğinden kurtulur.
  • Odaktan uzaklaşma becerisi kazanılır.
  • Empati başlar.

Kpss gelişim psikolojisi somut işlemler dönemi ile ilgili karşımıza çıkacak olan kavramları açıklayalım.

Odaktan Uzaklaşma (Dağılma)

Bu beceriyi kazanan çocuklar artık nesnelerin ve olayların sadece görünüşlerine odaklanmaktan kurtulurlar. Bir nesne ya da olayı sahip olabileceği diğer özellikler açısından da ele almayı başarırlar.

Tersine Çevirebilirlik

Fiziksel ya da zihinsel bir eylemin tersine çevrilebileceğinin anlaşılmasıdır. Hem ileriye hem de geriye doğru düşünebilmelidir. Tersine çevrilebilme özelliği ile matematikteki temel dört işlem yapılabilir.

A, B’den büyük diyen Ahmet, aynı zamanda B A’dan küçüktür diyebilmektedir.
Bir çocuğun ilköğretime başlaması için somut işlemler dönemi içine girmesi gerekir.

Sınıfa Dahil Olma İlkesi

Alt sınıfların daha üst sınıfların içerisinde olduğunu ve parça bütün arasındaki ilişkiyi kurabilmektir.

Şeftalinin bir meyve olduğunu söyleyen Kübra, artık elma, kiraz, karpuz gibi yiyeceklere de meyve demektedir.

Tümevarımsal Mantık

Özelden genele ya da parçalardan genel kurallara geçiş şeklinde akıl yürütme yeteneğidir. Somut işlemler dönemi içinde kazanılır.

Korunum

Bir madde ya da madde grubunun görüntüsel ya da konum olarak değişse bile diğer birçok özelliğinin değişmeyeceği ilkesidir.

5 parçaya bölünen elmanın 2 parçaya bölünen elmayla aynı olduğunu savunan bir çocuk korunumu kazanmış demektir.

Piaget’e göre somut işlemler dönemindeki beceriler aynı anda ortaya çıkmamaktadır. Becerilerin bazıları diğerlerine göre daha önce görülür. Yani bir ardışıklık söz konusudur.

 

Kaynak : kpsskonu.com/egitim-bilimleri/gelisim-psikolojisi/somut-islemler-donemi/

Tagged : / / / /