korelasyon ilişkisi

Ölçme ve Değerlendirme

Korelasyon Katsayısı

Korelasyon, iki veya daha fazla değişken arasında bir ilişki olup olmadığını, eğer ilişki varsa bu ilişkinin miktarını ve yönünü sayısal…
Kapalı
Kapalı