kayaçlar

Jeomorfoloji

Yer Kabuğunun Malzemesi: Kayaçlar

 Yer kabuğunu oluşturan ve birleşiminde mineraller ile organik maddelerin bulunduğu katı materyallerin bütününe kayaç denir. Oluşumlarına göre kayaçlar 3 ana…
Jeomorfoloji

Kayaçlar ve Yer Şekilleri

KAYAÇ (Taş) : Yerkabuğunun yapı malzemesi olan, bir veya birden fazla minerallerden oluşan ve organik malzemelerden meydana gelen katı cisimlere denir.…
Jeomorfoloji

Kayaçlar (Özet)

Kayaçlar       Oluşumu Türler Özellik Püskürük İç Püskürük Yerin iç kısmında yavaş yavaş soğuyan ve katılaşan magma. Granit,…
Kapalı
Kapalı