Karst Morfolojisi

Jeomorfoloji

Karst Morfolojisi

Karst topografyası, karbondioksitli suların başta kireçtaşı olmak üzere jips, kaya tuzu ve kalker gibi eriyebilen kayaları eritmesi ile oluşmaktadır. Kalkerlerin…
Kapalı
Kapalı