Taba Modeli | Tyler Modeli | Taba-Tyler Modeli

Taba Modeli

Taba modeli tümevarım yaklaşımının benimsendiği öğrenme yaşantılarını temele alan bir yaklaşımdır. Bu modele göre programla ilgisi olan herkes program geliştirme faaliyetlerine katılmalıdır.

Taba program geliştirme modelinin aşamaları;

İhtiyaçların belirlenmesi

Amaçların belirlenmesi

İçeriğin seçimi

İçeriğin düzenlenmesi

Öğrenme yaşantılarının seçimi

Öğrenme yaşantılarının düzenlenmesi

Neyin nasıl değerlendirileceğinin saptanması

Program ögelerinin sırası ve ilişkilerin kontrolü

Tyler Modeli

Tyler modeli tümevarımı benimseyen akılcı bir model olarak bilinir. Hedefe dayalı model olarak da bilinir. Tyler modelinde program geliştirme süreci tamamen hedeflere göre belirlenir.

Kaynak (Birey) –  Kaynak (Toplum)  –  Kaynak (Konu Alanı)

↓                              ↓                                   ↓

Olası Genel Hedefler

↓                                          ↓

Süzgeç Eğitim Felsefesi         Süzgeç Öğrenme Psikolojisi

↓                         ↓

Kesinleşmiş Öğretim Amaçları

Öğrenme Yaşantılarının Seçimi

Öğrenme Yaşantılarının Düzenlenmesi

Öğrenme Yaşantılarının Yönlendirilmesi

Öğrenme Yaşantılarının Değerlendirilmesi

Aynı zamanda ilerlemeciliği de temele alan bir model olan Tyler modeli hedeflerin ortaya konması açısından önemlidir. Günümüzde olası hedefleri belirlerken Birey, Toplum, Konu Alanı ve Doğa kaynaklarından yararlanılır.

Taba – Tyler Modeli

Taba ile Tyler aynı dönemde yaşamışlardır. Birlikte birtakım akademik çalışmalar yapmış ve birlikte bir model de hazırlamışlardır. Taba – Tyler Modeli 1950’li yıllardan günümüze kadar yaygın bir biçimde Amerika’da benimsenmiştir. Bu modelde değerlendirme sonuçlarının sorgulaması ayrı bir önem taşır.

Başla

İhtiyaçları Belirle

Genel Amaçları Belirle

Amaçları Sapta

İçeriği Seç

İçeriği Düzenle

Öğrenme Yaşantılarını Belirle

Öğrenme Yaşantılarını Düzenle

Değerlendirme yap

Sonuç Yeterli mi? → Evet →Ayrıntılı İşleri Formüle Et

↓                                                    ↓

Hayır                                      İşlemleri Tekrar Belirle

↓                                                     ↓

Geri dön                                              Bitir

Tyler modeli program geliştirme sürecinde hedeflerin belirlenmesinde yapılması gerekenleri açıkça göstermektedir.

Taba modelinde ise program geliştirme süreci çok iyi özetlenmektedir.

Taba – Tyler modeli, dünyada ve ülkemizde en çok kullanılan ve kabul gören modeldir.

 

kaynak:kpsskonu.com

Tagged : / / / /