gagne’nin öğrenme hiyerarşisi

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Öğretim Etkinlikleri Modeli

Gagne’ye göre Öğretim Etkinlikleri Modelinde öğrenme dışsal ve içsel faktörlerin etkileşimi ile gerçekleşir. Öğrenme gözlenebilen davranışlardan anlaşılır ve beyinde gerçekleşir…
Kapalı
Kapalı