Türkiye’de Güneş Enerjisi Potansiyeli

Türkiye, güneş enerjisi potansiyeli açısından birçok ülkeye göre çok şanslı durumdadır. Güneş; tüm evren için en önemli enerji kaynağıdır. Ülkemiz coğrafi konumu açısından diğer ülkelere nazaran çok önde ve enerji konusunda avantajlıdır. Güneş, dünyaya saniyede yaklaşık 170 milyon MW enerji göndermektedir. Yapılan birçok akademik ve bilimsel araştırmaya göre; saniyede dünyamıza gelen güneş enerjisinin, ülkemizin bir yıllık enerji üretiminin 1700 katı olduğu söylenmektedir.

Ülkemiz, ortalama 110 gün gibi çok yüksek bir enerji potansiyeline sahip olmakla birlikte, gerekli ve uygun yatırımların yapılması ve uygulanması halinde gerekli olan güneş enerjisi sağlanmış olacaktır. Böylece ülkemizin coğrafi konumundan dolayı şanslı olduğu güneş enerjisini daha verimli hale getirmiş olacağız.

Türkiye’de Bölgelerin Güneş Enerjisi Alma Potansiyeli

Ülkemiz, coğrafi konumu açısından gerçekten diğer ülkelere nazaran çok daha kullanışlı ve verimlidir. Enerji; yenilenebilir bir kaynaktır. Özellikle; güneş enerjisi Türkiye açısından çok daha büyük bir yere ve konuma sahiptir. Türkiye güneş enerjisi potansiyeli olarak çok daha büyük bir alana sahiptir.

Türkiye’nin diğer bölgelerine nazaran en fazla ve en çok güneş alan bölgesi Güneydoğu Anadolu Bölgesi’dir. Ardından Akdeniz Bölgesi en fazla güneş alan bölgedir. Devamını Doğu Anadolu bölgesi, İç Anadolu bölgesi ve Ege bölgesi takip etmektedir. Marmara Bölgesi bu sayılan bölgelere nazaran daha az güneş alan bölgedir. Türkiye’nin neredeyse güneş enerjisi yok denecek kadar az olan bölgesi ise; Karadeniz bölgesidir.

Bu araştırmalara göre; ülkemizin en çok ve en az güneş enerjisi üretebildiği aylar Haziran ve Aralık aylarıdır. Türkiye’nin bölgeleri arasında, en fazla güneş alan ve en fazla güneş enerjisi üretebilen bölgeler arasında öncelik, Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz sahillerinindir.

Türkiye’de Güneş Enerjisi Kullanım Alanı Açısından Bilgilendirme

Türkiye güneş enerjisi kullanım potansiyeli açısından gayet iyi durumdadır. Buna rağmen; ülkemizde bu konu ile ilgili gerekli çalışmalar ve teşvikler yapılamamaktadır. Ülke olarak bu enerjiyi yaygınlaştıramamaktayız. Bu zamana kadar kurumların, derneklerin yapmış oldukları araştırmalar tecrübeye aktarıldığı ve uygulandığı takdirde, ülkemizin enerji potansiyelinden hep birlikte yararlanmış oluruz.

Türkiye’de Güneş Enerjisi Kullanımı

Ülkemizde yaygın olarak, güneş enerjisi kullanımı yapılan sistem su ısıtma sistemleridir. Sıcak su ısıtması ise; güneş kolektörleri ile sağlanmaktadır. Güneş kolektörleri, Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Türkiye’de güneş kolektörü sektöründe birçok firma bulunmaktadır. Yapılan araştırmalara göre; bir yıllık üretim hacminin 750 bin m2 olduğu, bu elde edilen üretimin  bir kısmının da ihraç edildiği görülmüştür. Durum böyle olunca, Türkiye güneş kolektörü üreten firmalar ve kullanıcıları açısından oldukça yüksek sayıya sahiptir.

Türkiye güneş enerjisi potansiyeli kullanımı açısından faydalandığı bir diğer araç ise; güneş panelleridir. Güneş panelleri elektrik şebekesi olmayan, merkezi yerleşim yerlerine uzakta kalan bölgelerde ekonomik yönden de uygun olduğu için kullanılmaktadır.

Türkiye’de enerji kullanımda kaynak olarak bir sorun yoktur, yalnızca elektrik üretimi açısından bölgesel farklılıklar vardır. Bu nedenlerden dolayı daha temiz bir çevre ve yarınlar için Doğu Karadeniz Bölgesi dışındaki bölgelerde temiz enerjiler tercih edilmeli, fotovoltaik sistemlerin kullanılmasına imkan tanınmalıdır.

 

 

Kaynak : ekolojist.net/turkiyede-gunes-enerjisi-potansiyeli/

 

 

Tagged : / / / / / /