Nümismatik-Eski Para İnceleme Bilimi

Nümizmatikeski paraları inceler. Bu paraların ait oldukları medeniyetlerle ilgili bilgi edinilmesinde tarih bilimine yardımcı olur.

Para üzerinde yer alan bazı yazılar, devlet, hükümdar, devletin mali gücü gibi konularda tarihçiye önemli ipuçları verebilir.

Nümizmatikeski paraları ve madalyaları inceleyen bilim dalıdır. Bir uygarlığa ait paraları inceleyerek çeşitli bilgilere ulaşabiliriz:

  • Hükümdarların tahta çıkış ve iniş tarihlerini: Her sultan tahta çıktığında kendi adına para bastırmıştır.
  • Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşulları: Değerli madenler para olarak kullandıkları zaman para bu madenlerden oluşurdu. Eğer para içinde değerli maden oranı azalıyor ise; o ülkede enflasyon var demektir.

Değerli madenlerin para olarak kullanıldığı dönemde para değeri düşürülmek istendiğinde yani devalüasyon yapıldığında piyasadaki paralar toplatılır. Merkez yönetimi ülkenin değişik yerlerinde kurmuş olduğu darphanelerde toplanan paraları eriterek değerli madenlerin içlerin bakır gibi madenler katarak para değerini düşürürdü.

Osmanlı Devletinde, halkın elinde 100 akçe var ise bu para alınır, eritilerek içine bakır katılarak 120 adet basılır. Devlet yeni paranın 20 tanesini alır. Geriye kalanı sahiplerine geri verirdi. Müzelerdeki paralar incelendiğinde ilk dönemlerde basılan altın ve gümüş paralarda sarı ve beyaz renkler hakim iken zamanla renkler bakır rengini almaya başlarlar.

  • Paranın basım şeklinden tekniğin, ileri olup olmadığını, üzerindeki süslerden de sanat düzeyi hakkında bilgi edinebiliriz.
Tagged : / /