eşit aralıklı ölçek

Ölçme ve Değerlendirme

Ölçek Türleri

1) Sınıflama Ölçeği (Adlandırma): Nitelikleri, benzerlik ya da farklılıklarına göre ayırmaya yarayan ölçeklerdir. Bu ölçeklerin belli bir başlangıç noktası ve birimi…
Kapalı
Kapalı