Eş Zamanlı Koşullanma

Öğrenme Psikolojisi

Guthrie Bitişiklik Kuramı

Guthrie’nin Watson ile görüş birliğine sahip olduğu konular; Psikoloji sadece bilim olarak nesnel ve gözlenebilen olaylarla ilgilenmelidir. Öğrenmenin sağlanması için…
Kapalı
Kapalı