ekonomik işlevler

Program Geliştirme

Eğitimin İşlevleri

Eğitimin İşlevleri 1) Açık işlevleri: Eğitim kurumlarının temel işlevlerinde açık işlevler 5 alt başlık halinde incelenmektedir. A) Toplumsal İşlevi: Toplumun devamlılığı ve…
Kapalı
Kapalı