Tam Öğrenme Modeli

Uygun ortam ve öğrenme koşulları sağlandığında hemen hemen herkesin bir şeyi öğrenebileceği varsayımına dayanır. Tam Öğrenme Modeline göre öğrenemeyen öğrenci yoktur,  öğretemeyen öğretmen vardır. Bir sınıftaki öğrencilerin başarılı olmaları, hazırbulunuşluklarına uygun öğretim almalarına ve ihtiyaçları olan zamanın verilmesine bağlıdır.

Konuların küçük birimlere ayrılarak aşamalı öğretimi yapılır. Bir aşama öğrenilmeden, başarılmadan diğerine geçilmez. Eksiklerle ilgili ek öğretim yapılır ve öğrenme tamamlanır.

Tam Öğrenme Modeli Değişkenleri

Öğrenci niteliği: Öğrenci duyuşsal ve bilişsel giriş özellikleri ve davranışları, öğrenme için gerekli ön şartların sağlanması önemlidir.

– Bilişsel giriş davranışaları+duyuşsal giriş davranışları= Öğrenci nitelikleri

Öğretim hizmetleri niteliği: İpucu, pekiştireç, dönüt, düzeltmenin etkin şekilde kullanılmasını gerektirir.

P İ D D EPekiştireç: İstenilen davranış sıklığını arttırmak için kullanılan uyarıcılardır.

İpucu: Hedefe yönlendiren uyarıcılardır.

Dönüt:  Öğrencilere sergilenen davranış hakkında olumlu veya olumsuz uyarıcılardır.

Düzeltme: İstenen veya istenmeyen davranışı hedefe göre düzelten uyarıcılardır.

Etkin Katılım: Öğrencilerin öğrenme çabasında olmasıdır.

Öğrenme ürünleri: Öğrenci nitelik ve öğretim hizmetleri niteliğine bağlı olarak değişen öğrenmedir.

Değişen duyuşsal özellikler

Öğrenme düzeyi

Öğrenme hızı

Bilişsel başarı

Tam öğrenme başarıyı % 90- 95 hedefler ve % 70 i en düşük kabul eder.

Tam Öğrenme Modeli uygulama aşamaları;

  •  Hedef kazanımlar belirlenir
  • Gerekli ön koşul davranışların belirlenmesi
  • Giriş davranışlara sahip olma düzeyinin belirlenmesi
  • Eksik ön koşul davranışların tamamlanması
  • Yeni davranışların öğrenilmesi için öğretim etkinlikleri düzenlenmesi
  • İzleme testi uygulanması
  • Sonuca göre eksik kalan veya yanlış olan öğrenmeleri düzeltmek için ek öğretim yapılması
  • Paralel izleme testi
  • Tam öğrenme ölçütüne geçiş oldu ise yeni üniteye geçme

Tam Öğrenme Modelinde Ek Öğretim Hizmetleri

Evde ek öğretim, okulda ek öğretim, bilgisayar destekli öğretim, akademik oyunlarla öğretim, küçük gruplarla öğretim, programlı öğretim, tekrar öğretim, ek ve yardımcı kaynaklar ile öğretimdir.

Bu modelin en önemli sınırlılığı hızlı öğrenen öğrencinin diğerlerini beklemek zorunda kalmasıdır.Bireysel farklar göz ardı edilebilir, öğretmen iş yükü artar, zaman ve maliyet yükselir.

kaynak: kpsskonu.com

Tagged : / / / /