Yaygın Eğitim Faaliyetleri Araştırması, 2013

Yaygın eğitim faaliyetleri kapsamında 2013 yılında 72 bin 321 kurs düzenlendi

Araştırmada bakanlık ve bağlı kurum/kuruluşlar, üniversite, belediye, konfederasyon, sendika, vakıf ve dernekler kapsanmış olup, bu kapsam altında 72 bin 321 kurs düzenlenmiştir. Bu kurslara katılan sayısı  3 milyon 415 bin 233 kişi, bitirenler ise 3 milyon 294 bin 418 kişi olarak gerçekleşmiştir.

Yaygın eğitim faaliyetleri kapsamında, 2013 yılında kurum/kuruluşlar tarafından düzenlenen kurs sayısı 2012 yılına göre %6,9 azalmıştır. 2013 yılında düzenlenen kursların %65,1’i bakanlık ve bağlı kurum/kuruluşlar, %21,9’u belediyeler, %7,3’ü vakıf ve dernekler, %5,6’sı ise diğer kurum/ kuruluşlar tarafından gerçekleştirilmiştir.

Yaygın eğitim faaliyetlerine katılanların 2012 yılında %93,8’i düzenlenen eğitimi tamamlarken, 2013 yılında bu oran %96,5’e yükselmiştir. Açılan kursları bitirenlerin %37,3’ü bakanlık ve bağlı kurum kuruluşlar, %26,3’ü belediyeler ve %25,6’sı ise vakıf ve derneklerin düzenlediği kursları tamamlayanlardır.

Yaygın eğitim faaliyetlerinde en fazla kurs %27,8 ile sosyal bilimler, iş ve hukuk alanında düzenlendi

Eğitim ve Öğretim Alanları Sınıflamasına (FOET) göre, 2012 yılında sosyal bilimler, iş ve hukuk alanında düzenlenen kurslar %16,3’den, 2013 yılında %27,8’e, hizmet alanındaki kurslar ise              %15,1’den, %19,1’e yükselmiştir. 2012 yılında eğitim alanındaki kurslar ise %20,2’den, 2013’de        %8,4’e, beşeri bilimler ve sanat, %16,6’dan, %15,5’e, mühendislik, imalat ve inşaat alanındaki kurslar ise %14’den, %13,8’e düşmüştür.

Düzenlenen kurslarda 154 bin 050 eğitici görev aldı

Yaygın eğitim faaliyetleri kapsamında, 2013 yılında bitiren kursiyer sayısı artarken, eğitici sayılarında da artış gözlenmiştir. Eğitici sayısı 2012 yılına göre %20,1 artmıştır. FOET’e göre yaygın eğitim faaliyetlerinde en fazla eğitici %20,8 ile sosyal bilimler, iş ve hukuk alanında, %19,9 ile hizmetler alanı, %14,9 ile de beşeri bilimler ve sanat alanında görev almıştır.

FOET’e göre yaygın eğitim faaliyetlerinde bitiren kursiyer sayısı %27,6 ile hizmetler alanında, %20,9 ile sosyal bilimler, iş ve hukuk alanında ve %12,5 ile de beşeri bilimler ve sanat alanında yaygın eğitim faaliyetini tamamlamıştır.

En fazla eğitim faaliyeti 17 bin 808 kurs ile İstanbul ilinde düzenlenmiştir

İllere göre yaygın eğitim faaliyetlerine bakıldığında en fazla kurs 17 bin 808 ile İstanbul, 8 bin 651 ile Ankara, 2 bin 969 ile Antalya, 2 bin 622 ile İzmir, 2 bin 332 ile Adana ve 2 bin 039 ile de Bursa’da düzenlenmiştir. En az kurs düzenlenen iller ise; Muş 151, Ardahan 149, Iğdır 134 ve Tunceli 75’dir.

İllere göre yaygın eğitim faaliyetini bitiren kursiyer sayısına bakıldığında ise; İstanbul 958 bin 104, Ankara  660 bin 110, Antalya 134 bin 187, İzmir 132 bin 366 ve Bursa 120 bin 102 kişidir.

En fazla, kurs ve özel dersler niteliğinde yaygın eğitim faaliyeti düzenlenmiştir

Kurum/kuruluşlara göre yaygın eğitimin çeşidi ve niteliği göz önüne alındığında; bitiren kursiyerlerin     %48,7’sinin kurslar ve özel dersler, %38,9’unun seminerler, %12,4’ünün iş başında rehberli temel eğitim alanlar olduğu görülmektedir. Kursiyerlerin almış oldukları sertifika/katılım belgesi de aynı şekilde en fazla kurslar ve özel derslerden alınmıştır.

Kurslar ve özel derslerde en fazla sertifika/katılım belgesi, bakanlık ve bağlı kurum/kuruluşlar ile belediyeler tarafından verilmiştir.

kaynak: tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16123

Tagged :