Kasırgalara isim vermenin, kamu güvenliği mesajlarını daha akılda kalıcı hale getirdiği bir gerçek. Bunun Kuzey Amerika’da “Katrina”, “Irene”, “Sandy” gibi örnekleri mevcut. Fakat çeşitli toplumsal önyargılar, bu mesajların doğru şekilde algılanmasını engelliyor olabilir.

Sonuçları bu ayın başında Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde online olarak yayımlanan bir araştırma, dişil isimler verilen kasırgalardaki ölü sayısının tarihsel olarak daha yüksek olduğunu bulgulamış.

Bir kasırganın dişil isme sahip olmasının vatandaşlarda o kasırganın daha yumuşak geçeceği fikrini uyandırıp uyandırmadığını (ve dolayısıyla tahliye emirlerine uyulmaması gibi bir davranış üretip üretmediğini) merak eden araştırmacılar, bu kuşkuyu yazılı senaryolar üzerinden test etmiş.

Olası bir kasırgayı tarif eden ve deneklere kasırganın ne kadar tehlikeli olmasını beklediklerini, gönüllü bir tahliye emrini uygulayıp uygulamayacaklarını soran yazılı senaryolar, hangi isim çifti kullanılırsa kullanılsın (Victor/Victoria, Christopher/Christine vb.) eril isimli kasırgayı okuyan katılımcıların sözkonusu kasırgayı dişil isimli kasırgayı okuyan katılımcılara kıyasla daha riskli olarak kabul ettiklerini ve tahliye emrine daha büyük bir olasılıkla uyacaklarını belirttiklerini gösteriyor.

Örneğin kurgusal “Danny Kasırgası” 7 üzerinden 2,1 puan alırken (1: kesinlikle tahliye emrine uyarım), eşleniği “Kate Kasırgası” yalnızca 2,9 puan almış.

Araştırmacılar bu davranışların bir tür örtülü cinsiyetçilik anlamına gelebileceğini ve kamu güvenliği mesajlarının anlaşılmasını ve bunlara tepki verilmesini engelleyebileceğini ifade ediyor.

Hayvanlar veya cisimlere dayalı yeni bir isimlendirme sisteminin kullanılması ve kasırgalar hakkında cinsiyet belirten zamirler kullanılmaması yapılan öneriler arasında.

İlgili makale: DOI: 10.1073/pnas.1402786111