Dış Ticaret İstatistikleri, Mayıs 2019

İhracat %12,1 arttı, ithalat %19,3 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2019 yılı Mayıs ayında, 2018 yılının aynı ayına göre %12,1 artarak 15 milyar 981 milyon dolar, ithalat %19,3 azalarak 17 milyar 819 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı %76,5 azaldı

Mayıs ayında dış ticaret açığı %76,5 azalarak 1 milyar 838 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2018 Mayıs ayında %64,6 iken, 2019 Mayıs ayında %89,7’ye yükseldi.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat %8,1 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2019 Mayıs ayında bir önceki aya göre ihracat %8,1 arttı, ithalat %4,1 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 yılı Mayıs ayında önceki yılın aynı ayına göre ihracat %12 arttı, ithalat %19,7 azaldı.

En fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Almanya’ya yapılan ihracat 2019 Mayıs ayında 1 milyar 467 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 857 milyon dolar ile İtalya, 853 milyon dolar ile Birleşik Krallık ve 784 milyon dolar ile ABD takip etti. Rusya’dan yapılan ithalat, 2019 yılı Mayıs ayında 1 milyar 890 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla 1 milyar 623 milyon dolar ile Çin, 1 milyar 619 milyon dolar ile Almanya ve 1 milyar 3 milyon dolar ile ABD  izledi.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı %3,4 oldu

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.3 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Mayıs ayında ISIC Rev.3’e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,8’dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı %3,4’tür. İmalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %75,2’dir. Mayıs ayında yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %15’tir.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 16 milyar 803 milyon dolar oldu

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2019 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %11,4 artarak 16 milyar 803 milyon dolar, ithalat ise %20,1 azalarak 18 milyar 541 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda ihracatın ithalatı karşılama oranı %90,6 oldu.

Tagged : /

Dış Ticaret Endeksleri, Ağustos 2014

İhracat birim değer endeksi %0,8 azaldı

İhracat birim değer endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,8 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, “gıda, içecek ve tütün”de %5,7, “ham maddelerde (yakıt hariç)” %5 artarken, “yakıtlar”da %4,8 ve “imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayi”nde %1,6 azaldı.

İthalat birim değer endeksi %1,3 azaldı

İthalat birim değer endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %1,3 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, “gıda, içecek ve tütün”de %1,7, “ham maddelerde (yakıt hariç)” %0,5 ve “yakıtlar”da %4,5 azalırken, “imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayi”nde %0,3 arttı.

   Dış ticaret endeksleri (2010=100), Ağustos 2014

İhracat miktar endeksi %3,7 arttı

İhracat miktar endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,7 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, “gıda, içecek ve tütün”de %15,6 ve “imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayi”nde %5,9 artarken, “ham maddelerde (yakıt hariç)” %15,2 ve “yakıtlar”da %12,8 azaldı.

İthalat miktar endeksi %8,5 arttı

İthalat miktar endeksi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %8,5 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, “gıda, içecek ve tütün”de %31,6, “ham maddelerde (yakıt hariç)” %16, “yakıtlar”da %6,4 ve “imalat (gıda, içecek, tütün hariç) sanayi”nde % 11,4 arttı.

  Dış ticaret miktar endeksleri (2010=100), Ağustos 2014

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat miktar endeksi %15 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2014 Temmuz ayında 135 olan ihracat miktar endeksi %15 azalarak, 2014 Ağustos ayında 114,7 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2013 Ağustos ayında 116,8 olan ihracat miktar endeksi %4 azalarak, 2014 Ağustos ayında 112,1 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ithalat miktar endeksi %2,3 azaldı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2014 Temmuz ayında 120,3 olan ithalat miktar endeksi %2,3 azalarak, 2014 Ağustos ayında 117,5 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2013 Ağustos ayında 116,7 olan ithalat miktar endeksi %0,2 artarak, 2014 Ağustos ayında 117 oldu.

Dış ticaret haddi 2014 yılı Ağustos ayında 99,9 olarak gerçekleşti

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2013 yılı Ağustos ayında 99,3 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 2014 yılı Ağustos ayında 99,9 oldu.

Bu konuyla ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 12 Kasım 2014’tür.

Kaynak :tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16067

Tagged :