coğrafi konum

Tarihi Coğrafya

Coğrafi Keşifler / Nedenleri ve Sonuçları

Doğudan başlayan ticaret yolları yüzyıllarca Avrupa’nın çeşitli ihtiyaçlarını karşılamada can damarı olmuştur. Özellikle bunlardan en önemlileri olan İpek ve Baharat…
Matematik Coğrafya

Coğrafi Konum

Coğrafi Konum Kavramı Dünya üzerinde herhangi bir noktanın yerinin belirlenmesine coğrafi konum denir. 1) Özel Konum Bir yerin kendi özelliklerinden…
Matematik Coğrafya

Türkiye’nin Coğrafi Konumu

Matematik Konumu ve Etkileri Türkiye, Kuzey Yarım Küre’de, 36-42 derece kuzey enlemleriyle 26-45 derece doğu boylamlarında arasında yer alır. Bu…
Kapalı
Kapalı