Bireyselleştirilmiş Öğretim Sistemi

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Temel Öğretme Modeli

lasser insanların ihtiyaçlarını beş grupta toplamıştır. Bunlar : Fizyolojik ihtiyaçlar Sevgi Güç Özgürlük Eğlence Glasser, öğretme işinin en iyi sınıfta…
Kapalı
Kapalı