Eğitimin İşlevleri

Eğitimin İşlevleri

1) Açık işlevleri: Eğitim kurumlarının temel işlevlerinde açık işlevler 5 alt başlık halinde incelenmektedir.

A) Toplumsal İşlevi: Toplumun devamlılığı ve gelişimine katkı sağlayacak bireyler yetiştirmek asıl amaçtır. Kültürel mirasın aktarılmasını, bireyin toplumsallaşmasını sağlar ve yenilikçi bireyler yetiştirir. Ayrıca bireye toplumsal sorunları çözme becerisi kazandırmak toplumsal işlevin amaçları arasında yer alır.

Kpss soruları içinde toplumsal işlev için anahtar kelimemiz ‘sosyal‘dir.

B) Ekonomik İşlevi: Bireye belli beceriler kazandırarak onları üretici duruma getirmek, ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek ve bireyde tüketici bilinci oluşturmak asıl amaçları arasında yer almaktadır. Nitelikli insan gücü yetiştirerek bireylerin ülke kaynaklarını etkili kullanmalarını sağlar.

C) Siyasal İşlevi: Bireylere toplumun değerlerini kazandırarak siyasal düzeni kurma ve millet bilinci oluşturma siyasal işlevin amaçları arasındadır. Ayrıca bireye demokratik birey özelliklerini kazandırma hedefi de mevcuttur.

Lider yetiştirme, bilinçli seçmen yetiştirme, iyi vatandaş yetiştirme.

D) Bireysel İşlevi: Eğitim işlevleri içinde en önemlisi bireysel işlevdir. Kpss bu işleve önem vermektedir. Kişinin ilgi, yeteneklerine göre bilgi, beceri ve tutum kazandırmak, kendilerini gerçekleştirmelerine yardım etmek bireysel işlevin hedefleri arasında yer almaktadır.

Meslek sahibi yapma, Bireyi bilişsel, duyuşsal ve devinişsel olarak tüm yönleriyle geliştirme.

E) Felsefi İşlevi: Bireyin düşünme biçimlerini geliştirme, bireye çok yönlü bakış açısı kazandırma felsefi işlevin görevlerindendir. Ayrıca kişiye sorgulama, yargılama, eleştirme, iyiyi, doğruyu ve güzeli arama gibi özellikler kazandırma amacı vardır.

2) Kapalı (Gizli) İşlevleri: Kpss A grubu içinde yer alan program geliştirme dersine dahil eğitimin işlevleri konusunun son başlığı da kapalı işlevlerdir. Kapalı işlevler, açık işlevler sonucunda bireyin elde ettiği kazançlardır.

Eş seçme, tanıdık sağlama, statü kazanma, suçları önleme, bireyi koruma.
kaynak: kpsskonu.com
Tagged : / / / /