Bilişsel (Gestalt) Yaklaşım

Eğitim Bilimleri

Psikolojinin Temel Yaklaşımları

1) Yapısalcılık: Psikoloji bilimi daha önceden felsefeye bağlıyken 1879 da deneysel bir psikoloji laboratuarının kurulmasıyla felsefeden ayrılmış ve yeni bir dal…
Kapalı
Kapalı