bağımsız değişken

Ölçme ve Değerlendirme

Değişken Türleri ve Ölçme

Ölçme herhangi bir niteliğin gözlemlenerek sonucun sayı ya da sembollerle ifade edilmesidir. Nesne-olay-özellik => Gözlem => Sayı – Sembol ile…
Kapalı
Kapalı