Anlamlı Öğrenme

Asubel tarafından geliştirilen anlamlı öğrenme, ön organize ediciler ile basitten karmaşığa doğru sıralanan içeriğin, ön öğrenme ve öğrenilecek malzeme arasında bağ kurmasını sağlar. Benzerlik ve farklılıklar bu yolla daha iyi kavranabilir. Ders kitaplarının örgütleyiciler kullanılarak düzenlenmesi anlamlı öğrenmeyi sağlar. Öğretmenin amacı bu modelle, öğrencinin verilen bilgiyi anlamasını sağlamak için daha önceki öğrendiklerini yeni bilgileri ile ilişkilendirilmesine, birleştirilmesine  yardım etmektir. Çünkü Asubel  insanların yeni bilgilerini eski bilgileri ile ilişkilendirerek, kendi bilgi birikimleri ve sistemleri içine yerleştirerek öğrendiğini savunmaktadır. Bireyin bu süreçte sıklıkla kavram haritalarından faydalandığını belirtir.

Anlamlı Öğrenmede Dikkat edilmesi Gerekilen Noktalar

1. Organize edici bilgiler kullanılmalıdır. Önemli kavramların terimini verme, açıklama. Derste geçen genellemeler ve ilkeler önceden önceden verilmelidir. Konunun ana hatları önceden belirlenmeli ve öğrencilere önceden verilmelidir.

2. Anlatımda bol ve farklı örnekler kullanılmalıdır.

3. Konu resim, şema, grafik gibi araçlarla desteklenmelidir.

4. Kavram ve ilkelerdeki benzerlik ve farklılıklar üzerinde durulmalıdır.

5. Bilgiler organize edilmiş bir bütünlükte olmalıdır.

6. Ezberlemeye öğrenciler teşvik edilmemelidir.

7. Öğrencilerin konuyu öğrenirken kendilerini rahat hissetmeleri sağlanmalı böylelikle kendi görüşlerini rahatça söyleme ve takıldıkları yerleri sorma olanakları olmalıdır.

Asubel öğrenmeye genellikle anlamlılık açısından bakar. Eski bilgiler ile yeni bilgilerin bilişsel yapıda bulunan mevcut bilgi ile birleşerek anlamlanması halinde yeni bilgiler öğrenilir.

Ön organize ediciler öğrenciye derste işlenen konu ile ilgili ilişkileri, neyden oluştuğunu, neye ait olduğunu ve ne işe yarayacağı hakkında bilgiler verir. Öğrenci ön bilgileri önemlidir çünkü eski öğrenmeler ve bilgilerle ilişkilendirilen bilgilerin kalıcılığı artar. Bunlar sözel bilgiler, şekil, şema, somut modeller, grafikler, benzetimler, kavram haritaları ve özetler olabilir. Öğretmenin tahtaya o gün hangi derste hangi konuyu işleyeceğini ve konun alt başlıklarını önceden tahtaya yazması, ulaşılacak hedefleri açıklaması birer organize edici etkinliktir.

Yeni bilgiler için alt yapı oluşturan, çerçevesini çizen, önceden öğrenilen bilgiler ile ilişkisini kuran işlemlere örgütleyici denir. Örgütleyici kullanmanın amacı anlamlı öğrenme sağlamaktır.

kaynak: kpsskonu.com

Tagged : / / / /