Sağlık coğrafyası

Sağlık coğrafyası disiplinlerarası çalışma konularından biridir.

Genel olarak, sağlık ile ilgili konuların ve sorunların incelendiği ve araştırıldığı,

Bunların insanı etkileyen yönlerinin tartışıldığı ve varsa sorunlar için önerilerin dile getirildiği bir daldır.

Sağlık çalışmalarında önce veri toplanır. ikinci aşamada veriler düzenlenir ve daha sonra ise bunlar harita, grafik ve tablolara aktarılarak mekanda ve zamanda dağılış yapılır ve neden sonuç ileşkisi kurularak senteze ulaşılır.

Mesela bir hastalığın bir il bazında dağılışı veya ülke bazında dağılışı yapılır.

Burada hastalığın yoğunlaştığı sahalara ayrıntılı olarak bakılır ve bunun olası nedenleri araştırılır.

Bu nedenler fiziki coğrafyadan (jeoloji, jeomorfoloji, klimatoloji, hidrografya, biyocoğrafya), beşeri coğrafyadan (hastane eksikliği, doktor ve hemşire azlığı, yetersiz beslenme şartları), ekonomik coğrafyadan (madende çalışma, endüstri kuruluşunda çalışmadan kaynaklanan hastalıklar) kaynaklanıyor olabilir.

Bu işlemler yapıldıktan sonra kesin neden ortaya konur. Ve çözüm önerileri yapılır.

Bu türden çalışmalar ülkemizde oldukça sınırlıdır. Bunun nedeni hastanelerin Coğrafyacı istihdam etmememleridir.

Tagged :

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir