Kayaçlar (Özet)

Kayaçlar

 

 

 

Oluşumu

Türler

Özellik

Püskürük

İç Püskürük

Yerin iç kısmında yavaş yavaş soğuyan ve katılaşan magma.

Granit, Diyorit, Siyanit, Gabro.

Açık renkli,

İri kristalli.

Sert

Dış Püskürük

Yeryüzüne ulaşan ve hızla soğuyan ve katılaşan magma.

Andezit, Bazalt, Volkan Camı (obsidyen), Tüf.

Koyu renkli,

İnce kristalli, Camsı yapıda.

Yumuşak

Tortul

Fiziksel

Dış kuvvetlerce taşınan, biriken ve sıkışan taşlar.

Kumtaşı, Kiltaşı, Çakıltaşı (konglomera).

Yumuşak,

Gözenekli,

Tabakalı,

Fosil içerir.

Kimyasal

Sular tarafından eritilen ya da buharlaşma ile su kaybeden mineraller.

Kireçtaşı (kalker), Alçı, Jips, Tuz, Traverten.

Organik

Bitki ve hayvan kalıntılarının fosilleşmesi.

Bitki: Taş Kömürü, Linyit.

Hayvan: Mercankaya, tebeşir.

Başkalaşım

 

Taşların yüksek sıcaklık ve basınç altında kalması.

Taş Kömürü à Elmas

Kireçtaşı (kalker) à Mermer

Granit à Gnays

Sert

 

Kayaç Yapısının Yer Şekillerinin Oluşumuna Etkisi

 

1. Kayacın Geçirimlilik – Geçirimsizlik Durumu     :           Karst Topoğrafyası

2. Kayacın Ayrışma Özellikleri                            :           Fiziksel – Kimyasal Ayrışma

Tor Topoğrafyası

3. Kayacın Sertlik Özellikleri                               :           Peribacaları – Vadiler

4. Tabaka Sistemlerinin Duruş Biçimleri              :           Yatay Yapılı – Dikey Yapılı (Antiklinal – Senklinal)

Tagged :

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir