Jeolojik Devirler

Yaklaşık 4,5 milyar yaşında olan Dünya, günümüze kadar çeşitli devirlerden geçmiştir. Jeolojik zamanlar adı verilen bu devirlerin her birinde, değişik canlı türleri ve iklim koşulları görülmüştür. Dünya’nın yapısını inceleyen jeoloji bilimi, jeolojik zamanlar belirlenirken fosillerden ve tortul tabakaların özelliklerinden yararlanılır.

1. İlkel Zaman (Prekambriyen):Günümüzden yaklaşık 600 milyon yıl önce sona eren jeolojik zamandır. Yaklaşık 4 milyar yıl sürmüştür. Bu devrin önemli olayları:

     ØSularda tek hücreli canlıların ortaya çıkışı,

     ØEn eski kıta çekirdeklerinin oluşumu,

     Øİlkel zamanı karakterize eden canlılar alg ve radiolariadır. 

2. Birinci Zaman (Paleozoik):Günümüzden yaklaşık 225 milyon yıl önce sona eren jeolojik zamandır. Birinci zaman yaklaşık 375 milyon sürmüştür. Bu devirde kıta çekirdekleri yeni kıvrımların eklenmesiyle büyümektedir. Bu devrin önemli olayları:

 

     ØKaledoniyen ve Hersiniyen kıvrımlarının oluşumu,

     ØKarbon devrinde kömür yataklarının oluşumu,

     Øİlk kara bitkilerinin ortaya çıkışı,

     ØBalığa benzer ilk organizmaların ortaya çıkışı,

     ØBirinci zamanı karakterize eden canlılar graptolit ve trilobittir.

 

3. İkinci Zaman (Mesozoik):Günümüzden yaklaşık 65 milyon yıl önce sona eren jeolojik zamandır. İkinci zaman yaklaşık 160 milyon yıl sürmüştür. Bu devrin önemli olayları:

     ØEkvatoral ve soğuk iklimlerin belirmesi,

     ØKimmerid ve Avustrien kıvrımlarının oluşumu,

     ØTürkiye’nin bulunduğu sahada Tetis jeosenklinali oluşmuştur,

     Øİkinci zamanı karakterize eden canlılar ammonit ve dinozordur.

 

4. Üçüncü Zaman (Tersiyer):Günümüzden yaklaşık 2 milyon yıl önce sona eren jeolojik zamandır. Üçüncü zaman yaklaşık 63 milyon yıl sürmüştür. Bu devrin önemli olayları:

     ØKıtalar bugünkü görünümünü kazanmaya başlamıştır

     ØLinyit havzalarının oluşumu,

     ØBugünkü iklim bölgelerinin ve bitki topluluklarının belirmeye başlaması,

     ØAlp kıvrım sisteminin gelişmesi,

     ØŞiddetli volkanik olaylar ve depremlerin görülmesi,

     ØAtlas ve Hint okyanuslarının oluşması,

     ØTürkiye’nin ana yer şekillerinin gelişmesi,

     ØÜçüncü zamanı karakterize eden canlılar nümmilit, hipparion, elephas ve mastadondur.

 

5. Dördüncü Zaman (Kuvaterner):Günümüzden 2 milyon yıl önce başlayan ve halen devam eden jeolojik zamandır. Batı Avrupa, İskandinavya ve Kanada buzullarla kaplanmıştır. Bu devrin önemli olayları:

     Øİklimde büyük değişikliklerin ve dört buzul döneminin (Günz, Mindel, Riss, Würm) yaşanması,

     Øİnsanın ortaya çıkışı,

     Øİstanbul ve Çanakkale boğazları ve Ege Denizi’nin oluşması,

     ØKaradeniz’in Akdeniz’e bağlanması,

     ØDördüncü zamanı karakterize eden canlılar mamut ve insandır.

Read more:http://www.sosyalokulu.com/altsayfa.asp?nedir=sayfa&id=121#ixzz2sSGOgvIS

Tagged :

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir