Hayvansal Üretim İstatistikleri, 2019

Hayvansal Üretim İstatistikleri, 2019
Büyükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre %3,8 artarak 17 milyon 872 bin baş oldu

 

Büyükbaş hayvanlar arasında yer alan sığır sayısı %3,8 artarak 17 milyon 688 bin baş, manda sayısı %3,2 artarak 184 bin 192 baş olarak gerçekleşti.

 

Küçükbaş hayvan sayısı bir önceki yıla göre %5,1 oranında artarak 48 milyon 481 bin baş oldu

 

Küçükbaş hayvanlar arasında yer alan koyun sayısı bir önceki yıla göre %5,9 oranında artarak 37 milyon 276 bin baş, keçi sayısı ise yine bir önceki yıla göre %2,6 oranında artarak 11 milyon 205 bin baş olarak gerçekleşti.

 

Hayvan sayıları ve değişim oranları, 2018-2019

Hayvan sayıları, 2018-2019

 

Toplam süt üretimi bir önceki yıla göre %3,8 artarak 22 milyon 960 bin ton oldu

 

Süt üretiminin %90,5’ini inek sütü, %6,6’sını koyun sütü, %2,5’ini keçi sütü ve %0,3’ünü manda sütü oluşturdu.

 

Toplam süt üretiminin türlerine göre dağılımı (%), 2019

Yapağı,  kıl, tiftik ve bal üretimi arttı, balmumu ve yaş ipek kozası üretimi azaldı

 

Bir önceki yıla göre yapağı üretimi %6,3 artarak 70 588 ton, kıl üretimi %2,7 artarak 6 162 ton ve tiftik üretimi ise %2,3 artarak 380 ton olarak gerçekleşti.

 

Bir önceki yıla göre bal üretimi %1,3 artarak 109 bin 330 ton, balmumu üretimi ise %0,4 azalarak 3 bin  971 ton oldu.

 

İpek böcekçiliği faaliyeti yapan köy sayısı bir önceki yıla göre %2,6 azalarak 675 oldu. İpek böcekçiliğiyle uğraşan hane sayısı da %6,7 oranında azalarak 2 bin 062 adet oldu. Açılan tohum kutusu sayısı bir önceki yıla göre %5,6 azalarak 5 bin 890 adet, yaş ipek kozası ise bir önceki yıla göre %4,4 azalarak 90 ton olarak gerçekleşti.

 

Diğer hayvansal ürünlere ait yıllık değişim oranları (%), 2019

Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 07 Ağustos 2020’dir.
                                                                                                                                                                                              
AÇIKLAMALAR

 

Büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanları sayıları (tavuk, hindi, ördek, kaz)  ile arıcılıkla ilgili bilgiler doğrudan Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB) vasıtasıyla ilçe detayında İstatistik Veri Ağı (İVA) sistemi aracılığıyla derlenmektedir. İVA, TOB bünyesinde kurulmuş bir veri giriş sistemi olup, bu sisteme veriler elektronik ortamda TOB il ve ilçe teşkilatlarındaki sorumlu personeller tarafından girilmektedir. İpekböcekçiliği ile ilgili veriler 2015 yılından itibaren TOB vasıtasıyla derlenmeye başlamıştır.

Süt, yapağı, kıl ve tiftik üretim miktarları türev değişkenler olup, İVA üzerinden derlenen verilerden uluslararası metodolojiler çerçevesinde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hesaplanmaktadır.

Bu bülten kapsamındaki canlı hayvan sayılarına ait veriler Aralık 2019 sonu itibariyle olup hayvansal ürünlere ait veriler ise Ocak-Aralık 2019 dönemi içindeki toplam üretimi kapsamaktadır.

Kaynak : TÜİK
Tagged : /

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir