Bir yüzey üzerine gelen ışının yansıyan ışına oranı

Kapalı
Kapalı