Dom Yapı

Dom Yapı

Dom Yapılar  Tabakaların daire veya elipse benzer şekilde münferit kabartılar meydana getirmek suretiyle şekil değiştirdiği yapılardır. Dom Çeşitleri:

•Kıvrımlarla oluşmuş domlar Bu domlar kıvrımlarla meydana gelir ve münferit antiklinaller biçiminde şekil oluştururlar. Ülkemizdeki Hacertun domu buna örnektir.

•Plütonik Domlar Bazı domların merkezi kısmında plütonik kayalardan oluşan bir çekirdek yer alır. Bu tür domların oluşumu, plütonik kayaların intrüzyonu ile ilgilidir.

•Lakolit Domları Lakolit oluşumu sırasında meydana gelen domları ifade eder.

•Kriptovolkanik Domlar Derinlikte birdenbire serbest kalan mağmatik  menşeyli gazların basıncı neticesinde üstteki tabakaların kubbeleşmesi ile oluşurlar.

•Tuz Domları Çekirdeğinde kaya tuzu bulunur. Onu bazen anidrit, jips, kalker veya dolomit tabakaları kuşatır. Kaya tuzu kütleleri bu tabakaları adeta şırınga edilmiş gibi keserek yukarıya doğru yükselir.  Domlu Yapıda Görülen Bazı Şekiller Konsekant boğazlar Kapmalarla oluşan genç boğazlar Sırtlar Domda gençleşme Relief terselmesi Domlardaki Drenaj Sistemi

•İlksel drenaj genellikle radyaldir.

•Dom; Antesedant bir nehir tarafından katedilmekte ise, radyal özellikler görülmez.

•Zamanla Halkalı-Kafesli bir drenaj sistemi meydana gelir. Domların Görüldüğü Bazı Yerler

•Türkiye’de Hacertun Dağı ve Çankırı

•İngiltere’de Weald Bölgesi

•Fransa’da Boulonnais

•Teksas ve Louisiana

•Fas ve Cezayir

•Mısır, İran

•Karpat Etekleri

•Kuzey Almanya Ovasında

Tagged :

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir