Coğrafya Bilgi Sistemleri CBS

Kısaca CBS ve İngilizce kısaltması GIS (Geographical Information Systems) olarak ifade edilen Coğrafya Bilgi Sistemleri; coğrafi verinin kullanılmasıyla gerçekleştirilen, özel yazılıma gereksinim duyarak, bilgisayar ortamında veri işleyen, veri analizi yapan, veri analizi yapan, yeni verilere ulaşan, yönetim, planlama ve karar destek organı olarak kullanılan ve aynı zamanda kartografik görüntülemelere imkan veren bir bilgi sitemi metodolojisidir. Temel olarak, somut veya soyut coğrafi veriler kullanılır. Çalışma konusu bir şekilde mekan, insan, zaman ve bunlarla ilgili değişkenleri az veya çok içeren bütün bilim dalları ve meslek gruplarının Coğrafi Bilgi Sistemlerinden faydalanma, bu yöntem ve onun teknolojilerini kullanma imkanı vardır.

Böylesi geniş bir yelpazede kullanılabilir olması , Coğrafya Bilgi Sistemlerinin metodolojisi kullanan bir çok bir çok CBS yazılımının üretilmesine ve kullanılabilir olmasına zemin hazırlamıştır. Çünkü farklı bilim dalları ve meslek grupları CBS metodojisi kullanarak kendi ihtiyaçlarına cevap verecek yazılımlar oluşturmuşlardır.Bu sebeble günümüzde CBS metodolojisini kullanan ATLAS GIS, IDRISI, ARCINFO, ArcGIS, NETCAD, MapInfo, GEOMAP, STAR GIS, MAPS Geosystems, Grobal Mapper vb. gibi bir çok  CBS programı vardır. Anlaşıldığı gibi CBS bir program ismi değil, metotodolojisi doğrultusunda oluşturulmuş, programlar, araçlar teknolojiler bütünüdür.

CBS nedir ?

CBS; mekan, insan, zaman ve bunlar ile ilgili değişkenleri coğrafyanın temel felsefesine dayandıran bir kapsamı ile oluşturulduğuna göre, bir başka ifade ile coğrafi bilgilerle içeriklerine göre, CBS tanımda Coğrafya olgusundan söz etmemek mümkün değildir. Gerçekten, mekan, insan, zaman faktörleri, ilişkiler ve değişkenler, nedensellikler, sonuç ve dağılış felsefesi mantığı ile ifade edilen yeryüzünün doğa ve insanla ilgili özellikler ve objeler, ilişkiler, zamana bağlı değişkenler ve etkileşim aslında hem CBS mantığı temelini hem de kullandığı verilerin kaynağını oluşturmaktadır.

Kaynak; Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Temel Esasları- Doç. Dr. Hüseyin Turoğlu

Tagged :

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir