Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Etkili Öğretim Modeli

1) Öğretimin Niteliği: Bir öğrenme malzemesinin öğrencide oluşturduğu anlamdır. Malzeme ne kadar anlamlı ise öğrenme de o kadar nitelikli demektir. Bir başka deyişle öğretimin niteliği, öğrencilerin ön bilgileri ile yeni bilgiler arasında anlamlı ilişkiler kurdurabilmeli, uygun ipuçları ve işaretler kullanılarak dersin …

Daha fazla oku

Okulda Öğrenme Modeli

Caroll’un öne sürdüğü bir kuramdır. Caroll’a göre, her öğrenci aynı düzeyde öğrenebilir. Ancak öğrenciler hızlı ya da yavaş öğrenebilir. Böylece öğrenmede önemli olan belirleyici değişkenin zaman olduğuna vurgu yapmıştır. Okulda öğrenme modeli sonraki konularda işleyeceğimiz etkili öğrenme modeli ve tam …

Daha fazla oku

Çoklu Zeka Kuramı

çoklu zeka kuramının özelliklerini sıralayalım. İnsanlar çok farklı zeka alanlarına sahiptir. Ancak zeka tektir. Herkesin kendine özgü bir zeka profili vardır. Zekaların her biri farklı gelişime sahiptir. Bütün zeka alanları dinamiktir. Bir problem çözerken sadece bir zeka alanından yararlanmayız. Etkinlikler …

Daha fazla oku

Beyin Temelli Öğrenme

Beyin, paralel bir işlemcidir. Öğrenme fizyolojiyle ilgilidir. Beslenme, uyku gibi nitelikler beynin çalışmasını doğrudan etkiler. Anlamı oluşturma ve araştırma doğuştandır. Yaşamsal bir niteliğe sahiptir. Örüntü oluşturmada beklentiler, ilgiler, tutumlar gibi duygular önemlidir. Örüntüler özneldir. Beyin parça ve bütünleri eş zamanlı …

Daha fazla oku

Probleme Dayalı Öğrenme

Probleme dayalı öğrenme daha çok mesleki yaşamda çıkabilecek problemlere karşı araştırma, soruşturma ve tartışma yöntemiyle, öğrencilere işbirlikli bir yöntemle çok yönlü çözüm önerileri buldurmaya çalışır. Probleme dayalı öğrenme, problem çözmeyi beraberinde getirdiği için üst düzey zihinsel beceriler gerektiren bir öğrenme …

Daha fazla oku

İşbirlikli Öğrenme

 işbirlikçi öğrenme, işbirliğine dayalı öğrenme olarak da karşımıza çıkmaktadır. J. Dewey, Vygotsky, Slovin, Bandura, Piaget gibi kuramcılar işbirlikli öğrenme savunucularıdır. İşbirlikli Öğrenme Etkili Kullanım İlkeleri Grup heterojen olmalıdır. Böylece birbirinden öğrenme gerçekleşir. Öğrenciler arasında rekabet yoktur. Rekabet gruplar arasında olmalıdır. …

Daha fazla oku

5e Modeli ve 7e Modeli

5e Modeli 5e modeli öğrencinin sahip olduğu bilgi ve becerileri aktif bir şekilde kullanmasını sağlayan, öğrencinin araştırma merakını arttıran ve öğrencinin beklentilerine cevap veren bir öğretim modelidir. Kpss soruları içinde fazla yer almasa da şıklarda bolca karşımıza çıktığı için bilmemiz gereken bir …

Daha fazla oku

Yapılandırmacılık

* Yöntem: Bir konuyu öğretmek ya da öğrenmek için seçilen ve izlenen yoldur. Yöntem yeni bilgi kazandırmaktadır. * Teknik: Bir yöntemi uygulamaya koyma biçimidir. Teknik, öğrenilen bilgilerin tekrarını sağlar. Yöntem bir tasarım, teknik ise bir uygulamadır. * Strateji: Hedeflere ulaşılmasını sağlayan ve yöntemin …

Daha fazla oku

Öğretim İlkeleri

1) Öğrenciye Görelik İlkesi: Öğrencinin fizyolojik, psikolojik özelliklerinin, ilgi ve ihtiyaçlarının, yeteneklerinin göz önünde tutulması öğrenciye görelik ilkesi itibariyle en gerekli özelliklerin başında gelmektedir. Bunun olmasını gerektiren asıl sebep her öğrencinin farklı özelliklere sahip olmasıdır. Bu yönüyle öğrenciye görelik ilkesi geleneksel …

Daha fazla oku