Gelişim Psikolojisi

Yetişkinlerde Bilişsel Gelişim

Gelişimin Temel İlkeleri

Yetişkinler üzerinde gerçekleştirilen birçok bilişsel gelişim çalışması üniversite öğrencileri üzerinde yapılmıştır. Bunlar arasında W.Perry ve M.Belenky’nin çalışmaları dikkat çekicidir. Yetişkinlerde bilişsel gelişim alanında ilk olarak W. Perry çalışmalarına bakalım. 1) W. Perry W.Perry, Harvard üniversitesinden bir grup öğrenci üzerinde yaptığı …

Devamını Oku »

Bruner ve Bilişsel Gelişim Dönemleri

kpss

Bruner da Piaget gibi bilişsel gelişimi evrensel bir anlayış biçimi ile incelemiştir. Ona göre bilişsel gelişim, tepkilerin uyarılardan bağımsız hale gelmesidir. İlk çocukluk yıllarında birey çevreden gelen uyarıcılara bağlıdır. Yani tepkiler uyarıcılara bağlıdır. İlerleyen süreçte ise özellikle dil kazanıldıktan sonra …

Devamını Oku »

Vygotsky Kuramı Temel Kavramlar

kpss

A. Yakınsal Gelişim Alanı Vygotsky çocuk bilişsel gelişim düzeylerine katkıda bulunabilmek için öncelikle 2 durumun tespit edilmesi gerektiğini belirtir: Her çocuğun herhangi bir yetişkin yardımı olmadan bağımsız olarak elde edebileceği gelişim düzeyi Çocuğun bir yetişkin rehberliğinde (yani sosyal çevre etkisiyle) …

Devamını Oku »

Soyut İşlemler Dönemi (12-16 Yaş)

Soyut işlemler dönemi

Eğitim bilimleri Piaget’in bilişsel gelişim dönemlerinde son sırada yer alan soyut işlemler dönemi ile ilgili bazı özellikleri sıralayalım. Tümdengelimsel düşünme gücüne ulaşılır. Tümevarımsal ve tümdengelimsel düşünme bir arada kullanılabilir. Soyut düşünme ortaya çıkar. Atasözleri, mecazi anlam taşıyan deyişler rahatlıkla anlaşılır …

Devamını Oku »

Somut İşlemler Dönemi

somut işlemler

Eğitim bilimleri somut işlemler dönemi özellikleri şunlardır: Tersine çevirebilir. Sınıfa dahil olma ve yanlış inanç ilkesi kazanılır. Tümevarımsal düşünme gücüne ulaşılır. Korunum kazanılır. Çocuk somut problemleri çözebilir. Çocuk birden fazla özelliğe dayanarak sıralayabilir ve sınıflayabilir. ”Dağılma” ile çocuk benmerkezciliğinden kurtulur. …

Devamını Oku »

İşlem Öncesi Dönem

eğitim psikoloji

Bellek kullanımı başlar. Nesnelerin sürekliliği ve nesne kimliği kazanılır. Refleksif davranışlardan amaçlı davranışlara geçilir. İçe dönük tepkilerden dışa dönük tepkilere geçilir. Taklit ve ertelenmiş taklit gerçekleştirilir. Kendi bedenini dış dünyadan ayırabilir. Döngüsel tepkiler ortaya konur. İşlem öncesi dönem aynı zamanda …

Devamını Oku »

Piaget Kuramı Temel Kavramlar

piaget

1) Zeka: Piaget’e göre zeka, organizmanın çevreye uyum sağlama yeteneğidir. Dolayısıyla birey yaşadığı çevreye uyum sağladığı sürece zekidir. Bu uyum testle ölçülemez. Zeka sayısal olarak ölçülemeyeceği için Piaget, zeka testlerine karşı çıkmıştır. 2) Şema (Bilişsel Yapı): Doğuştan getirilen nesne, olay ve olguların …

Devamını Oku »

Bilişsel Gelişim Kuramı (Piaget)

eğitim psikoloji

gelişim psikolojisi içindeki bilişsel gelişim kuramını piaget genetik epistemoloji ile açıklamaktadır. Jean Piaget bilişsel gelişim sürecinde çevrenin etkisiyle beraber olgunlaşmaya da vurgu yaparak genetik yapıyla bilişsel gelişimi açıklamaya çalışmıştır. Piaget’e göre gelişime organizma olarak değil birey olarak yaklaşmıştır. Zihinsel gelişim, …

Devamını Oku »

Araç çubuğuna atla