Eğitim Bilimleri

Öğrenci Kişilik Hizmetleri

Öğrenci kişilik hizmetleri , öğrencilerin öğretim faaliyetlerinden etkili bir şekilde yararlanabilmeleri ve her yönüyle bir bütün olarak gelişebilmeleri için uygun…

Program Geliştirmenin Temelleri

Program Geliştirme Neden Gereklidir? Toplum sürekli olarak değişir, bu da ihtiyaçları değiştirir. Eğitim programı bu ihtiyaçları karşılayacak şekilde her seferinde…

Ders Programı ve Örtük Program

Ders Programı Kpss program geliştirme dersi içinde işlenen ders programı, bir ders süresince hedeflerin bireye nasıl kazandırılacağını gösteren tüm etkinliklere yer…

Öğretim Programı ve Müfredat Programı

”Nasıl?” sorusuna odaklanan öğretim programı bir uygulamadır. Stratejilere, yöntemlere, öğretmen niteliklerine odaklanır. Eğitim programı bir plan ya da tasarı iken…

Eğitim Programı

Program çeşitleri: Eğitim Programı Öğretim Programı Ders Programı Müfredat Programı Örtük Program Bu bölümde eğitim programı diğer adıyla yetişek, eğitim…

Milli Eğitimin Temel ilkeleri

1) Genellik ve eşitlik: Milli eğitimin temel ilkeleri konusunda ilk ilkelerden biri olan genelli ve eşitlik, din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı…

Eğitimin İşlevleri

Eğitimin İşlevleri 1) Açık işlevleri: Eğitim kurumlarının temel işlevlerinde açık işlevler 5 alt başlık halinde incelenmektedir. A) Toplumsal İşlevi: Toplumun devamlılığı ve…

Eğitim Türleri

Eğitim, insanların davranışlarında kasıtlı, kendi yaşantısı yoluyla, istendik, kalıcı izli davranış meydana getirme sürecidir. Bu tanımı daha da açalım; –…

Korelasyon Katsayısı

Korelasyon, iki veya daha fazla değişken arasında bir ilişki olup olmadığını, eğer ilişki varsa bu ilişkinin miktarını ve yönünü sayısal…

Alternatif Ölçme Araçları

Alternatif Ölçme Araçlarında farklı özellikleri ve duyarlılıkları sebebiyle 3 tür araç kullanılır. Bu araçlar az duyarlı olandan başlayarak en duyarlıya…
Kapalı
Kapalı