Türk Dili ve Edebiyatı

Alfabenin Doğuşu

Zaman: İÖ 2. binyıl başları Mekân: Mısır ya da Filistininsan alfabetik yazının nasıl başladığı konusunda hep meraklı olmuştur. “Tarihin babası” Herodotos, Fenikelilerin Yunanistan’a Kadmos adında bir adamla geldiklerini, yazıyı ve diğer sanatları onların getirdiğini yazar. JOSEPH NAVEH, 1975Yazının kökeni muammalarla doluysa …

Daha fazla oku