Siyasi Coğrafya

SİYASİ COĞRAFYA

SİYASİ COĞRAFYA AVRUPA BİRLİĞİ VE GİRİŞ SÜRECİNDE TÜRKİYE        Bütünleşme tarihsel bir olgudur. Tarih boyunca, insanlar çeşitli yapıdaki devletlerin çatısı altında…

Türkiye’nin Beşeri Coğrafyası

NÜFUS Nüfus, belirli bir yerde yaşayan insan sayısını ifade eder. NÜFUS ARTIŞI Doğum oranı ile ölüm oranı arasındaki farknüfus artışınıgösterir.…

Siyasi Coğrafya

“Siyasî Coğrafya” terimi, “Siyasî” ve “Coğrafya” kelimelerinin birleşmesinden meydana gelmiştir. Bu nedenle bu iki kelimenin ayrı ayrı anlamlarını açıklamak ve…
Kapalı
Kapalı