Ticaret ve Hizmet Endeksleri, III. Çeyrek: Temmuz – Eylül, 2014

Ticaret ve hizmet sektörlerinde ciro %4,8 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ve hizmet ciro endeksi 2014 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %4,8 oranında arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış ciro endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %11,6 oranında arttı.

Ticaret ve hizmet ciro endeksi (2010=100), III.Çeyrek: Temmuz – Eylül, 2014

Ticaret ve hizmet sektörlerinde istihdam %0,8 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ve hizmet istihdam endeksi 2014 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0,8 oranında arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış istihdam endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %1,7 oranında arttı.

Ticaret ve hizmet istihdam endeksi (2010=100), III.Çeyrek: Temmuz – Eylül, 2014

Ticaret ve hizmet sektörlerinde çalışılan saat %0,9 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ve hizmet çalışılan saat endeksi 2014 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %0,9 oranında arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış çalışılan saat endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,0 oranında arttı.

Ticaret ve hizmet çalışılan saat endeksi (2010=100), III.Çeyrek: Temmuz – Eylül, 2014

Ticaret ve hizmet sektörlerinde brüt ücret – maaş %3,0 arttı

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ve hizmet brüt ücret-maaş endeksi 2014 yılı III. çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre %3,0 oranında arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış brüt ücret- maaş endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %12,8 oranında arttı.

Ticaret ve hizmet brüt ücret-maaş endeksi (2010=100), III.Çeyrek: Temmuz – Eylül, 2014

Ticaret ve hizmet endeksleri ve değişim oranları (2010=100), III.Çeyrek: Temmuz – Eylül, 2014

_____________________________________________________________________________________
AÇIKLAMALAR

“İstihdam” endeksinde takvim etkisi gözlenmemiştir. Bu nedenle “takvim etkilerinden arındırılmış” seriler yerine “arındırılmamış” seriler kullanılmıştır.

kaynak : tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16027

Tagged : /

Evren ne kadar büyük ?

Teknolojinin gelişmesi sayesinde astronomlar, Büyük Patlama’dan sonra meydana gelen olayları daha derinlemesine inceleme fırsatı bulabildi. Ancak bu, evren ile ilgili her bilgiye sahip olduğumuz anlamına gelmiyor. Evren’in sonsuzluğu, şekli ve genişliği gibi değişik nedenlere göre değerlendirilir. Peki, evren ne kadar büyük? Bilim adamları, henüz tam bir rakam veremiyor.

Gözlemlenebilen Evren

Astronomlar, evrenin yaşının 13,8 milyar olarak hesaplıyor. Işık hızı ve mesafe arasındaki bağdan dolayı yalnızca Dünya’dan 13,8 milyar ışık yılı uzaklıktaki mesafe gözlemlenebiliyor. Yani okyanus ortasındaki bir gemiden nasıl yalnızca belli mesafeler gözlemlenebiliyorsa astronomlar da teleskopları ile ancak Dünya’dan 13,8 milyar ışık yılı uzaklığı gözlemleyebilir. Dünya’nın neresinden gözlem yapılırsa yapılsın dünya yarıçap kabul edildiği için her noktadan ancak 13,8 milyar ışık yılı mesafe gözlemlenir.

“Gözlemlenebilir” kelimesinin kullanılmasından anlaşılacağı gibi, daha uzağın gözlemlenememesi orada bir şey olmadığı anlamına gelmez; yalnızca gözlemleyemediğimiz için bilmeyiz.

Gözlemlenebilir küre çap olarak 28 milyar ışık yılı mesafede görünse de aslında daha büyüktür. Bilim adamları, evrenin genişlediğini biliyor. Bilim adamları, Büyük Patlama esnasında Dünya’dan 13,8 milyar ışık yılı uzaklıktaki bir noktayı gözlemleyebilirken, bugün aynı nokta 46 milyar ışık yılı uzaklıktadır. Bu da gözlemlenebilir çapın 92 milyar ışık yılı mesafe olduğunu kanıtlar.

Dünya’yı Evren’in merkeziymiş gibi düşünerek gözlemlenebilir alanın belirlenmesi, insanlığı Evren’in merkezine koymak gibi görünebilir. Okyanus’taki gemiden kara görünmemesi o geminin okyanusun tam ortasında olduğu anlamına gelmez. Bu örnekte olduğu gibi Evren’in kenarını göremiyor olmamız Evren’in merkezinde olduğumuz anlamına gelmez.

Evren’in Şekli

Evren’in büyüklüğü, büyük oranda şekliyle ilişkilendirilir. Bilim adamları, evrenin şeklinin kapalı (sonlu) ve küresel, açık (sonsuz) ve eyer şeklinde ya da kağıt gibi düz ve sonsuz olduğunu tahmin ediyor.

Sonlu bir Evren’in büyüklüğü sonlu olduğundan ölçülebilir; aynı durum kapalı, küresel Evren için de geçerlidir. Ancak sonsuz Evren’i ölçmek mümkün değil. Çünkü sonsuzu ifade eden bir ölçüm mevcut değil.

NASA, 2013 yılında Evren’in 0,4 hata payıyla düz olduğunu duyurdu. Düz bir evren, sonsuz bir evren demek. Sonsuz evren’in büyüklüğü ise sonsuz.

Kaynak: space.com

Tagged :

2014 Coğrafya Alan Soruları

Bilindiği üzere ÖSYM 2014 yılı itibari ile soruların büyük bir kısmını yayınlanmamaktadır. İnternetten vermiş olduğu kitapçıkta ise sadece 5 tane soruyu vermektedir. Bu beş sorunun içinden 2 tanesi Eğitim Bilimlerine ayrılmakta geriye kalan 3 soru ise coğrafya alan bilgisi olarak bizlere sunulmaktadır. Hal böyle olunca çıkmış soruları toparlamak sınava girmiş kişilerin verdikleri bilgiler doğrultusunda çıkmış soruları toparlamak kalıyor. Fakat bunlar tam olarak soru ve cevapları ile birlikte vermek mümkün olmuyor. Yinede soru köklerini ve çıktığı yerleri bilmek önemli olduğu kesin. Bunun için aşağıda ÖSYM’nin soruları da dahil edilerek çıkmış sorular toparlanmaya çalışılmıştır.

 1.  “Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de görülmeyen toprak tipidir?” diye bir soru gelmiştir. Sorunun cevabı “Laterit Toprak” olacaktı. Bunun dışında bilgi olarak Türkiye’de görülmeyen diğer toprak tipi de “Podzol Toprak” tipidir.
 2. Şehirleşme ile bir soru gelmiş arkadaşlar. Kıtalar üzerinde şehirleşme oranlarını bilmeye dayalı bir soru olarak sorulmuş. Soruda en az şehirleşme diye soru yöneltilmiş. Cevap olarak Asya kıtası doğru seçenek olacaktı.
 3. Bir başka soruda yine Şehir (Kent) Coğrafyasından sorulmuş. Şehirlerin gelişim evrelerinden biri tanımlanmış ve hangi şehirleşme evresinde olduğu sorulmuş. Sorunun cevabı “ekümenopolis” olacaktı. Ekümenopolis, bir Yunan şehir plancısının ortaya koymuş olduğu bir yaklaşım. Hızla büyüyen kentlerin birleşerek büyük kentler halini alması olarak tanımlanabilir.
 4. 2013 alan sınavında olduğu gibi kartoğrafya dersinden projeksiyon tipleri yine soruldu. 2 senedir soruyorlar dikkat edilmesi gerek.
 5. Siyasi coğrafyadan “kara hakimiyet teorisi” soruldu. 2013 yılında Siyasi Coğrafyadan Jeopolitik Teoriler yine sorulmuştu.
 6. Harita bilgisi dersinden yani kartoğrafya dersimden 2.soru olarak izohips konusundan soru geldi. İzohips haritası verilerek izohips çizgilerin ifade ettiği yükselti ara izohipsler ile ara izohipsler arasındaki bağlantıdan yükselti hesaplama soruldu.
 7. Oseonografya ve Jeomorfoloji dersine ait morfolojik bir soru olarak “Guyot” soruldu. Diğer bir anlam olarak “Masa Dağı” olarak ifade edilmektedir. Okyanuslarda bulunan yükseltileri en az 900 metre olan eski volkanik kütleler olarak tanımlanmaktadır. Guyot ismini İsviçreli Jeoloji Profesörü A.Hery Guyot’dan almaktadır.
 8. Türkiye’de rafting yapılan akarsular üzerinden soru geldi. Soru sanırsam hangi akarsu üzerinde rafting yapılamaz şeklinde soruldu.
 9. Ülkeler ve Kıtalar coğrafyasından Avustralya kıtasının diğer kıtalardan ayıran özelliği veya farklılığı soruldu.
 10. Klimatoloji dersinden yağmur, bulutluluk konusunda bilgiye dayalı bir soru geldi.
 11. Klimatolojinden bir başka soru “basınç gradyanı” sorusu geldi.
 12. Toprak Coğrafyasından Toprak oluşumunu etkileyen faktörler konusundan bir soru var.
 13. Jeomorfoloji dersinin konularından olan Tor morfolojisin tanımı soru olarak geldi. Granit yapılarda oluşan morfolojik şekildir.
 14. Hidrografya dersinden akarsuların talveg çizgisinin akarsuyun tam ortasından geçer tanımı yanlış olarak verilmiş ve doğrusu akarsuların en derin yerinden geçer olacaktır.
 15. Kıtalar ve Ülkeler Coğrafyasına hakim olarak her iki yarım kürede toprakları bulunan ada ülke sorulmuş. Cevap  Endonezya (Borneo Adası) olarak verilmişti. Sanırım başka ülkede bulunmamakta. Ama dikkat edin ada ülkesi olarak.
 16. Tarım Coğrafyasına ait olan “Yeşil Devrim” sorulmuş. Daha fazla bilgisi olan paylaşsın arkadaşlar.
 17. Sera gazı konusunda bilgi sorusu soruldu. Oluşumu veya etkileyen faktör olarak.

kaynak : cografyabilim.wordpress.com/2014/11/18/2014-cografya-alan-sorulari/

soru kitapçığını indirmek isterseniz link aşağıda

 

Tagged :

Katip Çelebi

Katip Çelebi, Osmanlı Döneminde yaşamış ünlü coğrafyacılar arasındadır. 1609 senesinde İstanbul’da doğmuş olan Katip Çelebi, 1957 yılında İstanbul’da vefat etmiştir. Asıl adı Mustafa Bin Abdullah dır. Usta bir görevli ve hacca gitmiş olduğundan “Hacı Halife” olarak da isimlendirilmiştir. Katip ismi orduda katiplik yapmasından gelmektedir.

Coğrafya adına vermiş olduğu önemli eserler;

 • Kitabı Bahriye: Cihannüma eserinde bu kaynaktan yararlanmıştır. Denizler ve kıyılar hakkında bilgi vermektedir.
 • Cihannüma: Eserde Osmanlı matbaasının öncüsü olarak kabul edilen İbrahim Müteferrika’nın eklemeleri yer almaktadır. Eserde Osmanlı ve eyaletlerinin fiziki ve beşeri coğrafya , ekonomik, tarihi ve kültür hakkında bilgi vermektedir.
 • Atlas Minor: Gerhard Merkator’un atlasının latince çevirisidir. Bu eser Kuzey Kutbu ve Avrupa Ülkeler coğrafyasını anlatmaktadır.

katip_celebi

Tagged : /

Volfram Madeni

Volfram, diğer adı ile tungsten olarak bilinmektedir. Renk özellikleri bakımından beyazımsı, gri renklere sahiptir. Görünümü taş kömürünü andırmaktadır. Çok yüksek ısılara dayanabilmektedir. 3400 dereceye kadar dayanıklılık gösterir. Erime derecesi bu seviyelere denk gelir. Bunların yanında paslanmaya yani oksitlenmeye karşı çok dayanıklı bir madendir.

Volfram oluşumunda en önemli faktör metaformik oluşumlardır. Ekonomik anlamda volfram ise kontakt metamorfizma sonucunda oluşmaktadır. Dünya da bunlar daha fazladır.

Volfram sanayi geniş kullanım alanı bulunmaktadır. Volframdan üretilen bazı maddeler şunlardır;

 • elektrik bağlantı yerlerinde ve ampüllerde
 • yay, teleskop, jilet, piyano, buji, piyano teli
 • uçak endüstrisinde kullanılmaktadır.

Dünya üzerinde volfram yataklarına bakıldığında Çin, Kanada, Rusya ve ABD ülkeleri önde gelmektedir.

Türkiye’deki volfram yatakları ise;

 • Bilecik Söğüt – Dudaş
 • Bursa Uludağ – Kozbudaklar
 • Çanakkale – Hamdibey Çakırova Yenice
 • Elazığ – Kebandere, Soğanlıköy, Nazlıziyaret
 • Kırklareli- Demirköy
 • Ankara – Keskin Çelebi
 • Niğde- Gümüşler
 • Yozgat- Akdağmadeni

volfram haritası

Kaynak : cografyabilim.wordpress.com/2014/11/16/volfram-madeni/

daha detaylı konuyu okumak isterseniz buyrun word dosyası

[button color=”red” size=”small” link=”http://www.maden.org.tr/resimler/ekler/7a658229eb2368a_ek.pdf” icon=”” target=”true”]Makale Oku[/button]

Tagged : / /

Ham Madde, Üretim ve Pazarın Küresel Ticarete Etkisi

.  Ticaret, kâr amacıyla mal ve hizmetlerin alınıp satılmasıdır.

.  Bu mallar arasında ham madde önemli yer tutar.

.  Ham madde, bir ürün elde etmek için gerekli olan maddelerin işlenmeden önceki halidir.

.  Ham madde günümüz sanayisinin temel ihtiyaçlarındandır.

.  Besin, maden, tekstil, ilaç, kimya, makine sanayi alanlarında birçok ham madde kullanılmaktadır.

.  Sanayinin gelişmiş olduğu yerler ile ham madde sağlanan yerler her zaman aynı alanlarda değildir. Bu nedenle ham maddenin bulunduğu yerler ile sanayinin gelişmiş olduğu yerler arasında yoğun bir ticari ilişki vardır.

Gelişmiş Ülkeler Gelişmemiş Ülkeler
Sanayi gelişmiştir. Sanayi gelişmemiştir.
Dışarıdan ham madde alırlar. Dışarıya ham madde satarlar.
Dışarıya işlenmiş ürün satarlar. Dışarıdan işlenmiş ürün alırlar.

İsviçre çikolataları ile ünlüdür, ancak ham maddesi kakao ve fındık olan İsviçre’de bunlar hiç yetişmez.

İngiltere dünya çay piyasasında İngiltere önemli bir paya sahiptir, ancak ihtiyaç duyduğu çayı Güneydoğu Asya’dan alır.

Yeryüzünde ham madde kaynakları bakımından çeşitli bölgeler oluşmuştur:

Tarımsal üretim Güneydoğu Asya
Enerji Kaynağı Orta Doğu
Madenler Güney Afrika
Balıkçılık İzlanda, Japonya, Peru
Hayvancılık Çin, Hindistan, Avustralya, Rusya, Kuzey Amerika
Ormancılık Amazon – Kongo Havzaları ile Amerika ve Avrupa’nın kuzeyi

ü  Ham maddenin kullanılabilir duruma gelmesi için işlenmesi gerekir.

ü  Öncelikle ihtiyacı gidermek için üretim yapılır. Üretim fazlası pazarlara sunulur.

ü  Ticaret bakımından ürünün kalitesi de önemlidir. Sanayileşmeye bağlı olarak daha kısa sürede, fazla ve kaliteli ürün üretilebilmektedir.

ü  Kuzey Amerika, Japonya, Avrupa, Çin sanayileşmiş alanlardır, burada üretilen ürünler dünyanın dört bir yanına dağıtılır.

ü  Avrupa ve Kuzey Amerika demir çelik üretiminde önemli paya sahiptir.

ü  Yeryüzünde birbirinden farklı iklim koşulları yaşanmaktadır. Buna bağlı yetiştirilen ürünler ve hayvanlar dünya üzerinde farklı dağılış gösterir.

ü  Tarımsal ve hayvansal ürünlerin üretimi de ticarette önemli bir yere sahiptir.

Ticarete konu olan ürünler ülkeden ülkeye değişmektedir:

Ham madde ve besin maddesi alan,

Sanayi ürünleri satan ülkeler:

ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, Kanada, Japonya, NorveçDaha çok gıda maddesi ihraç eden,

Sanayi ürünleri ithal eden,

Ekvador, Gana, Kolombiya, SrilankaHam madde ve sanayi ürünleri alan,

Pakistan, Mısır, Bolivya, Venezuella

Günümüz küresel ticarette önde gelen ülkeler: ABD, Japonya, Almanya, İngiltere, Fransa, İtalya ve Çin’dir.

Bu ülkeler dünya dış ticaret hacminin yarısından fazlasını gerçekleştirmektedir.

Ticaretin ana öğelerinden biri de pazarlamadır.

Ticarette ana amaç bir ürünün tanıtılması ve tüketiciye ulaştırılmasıdır.

Tarımsal ve hayvansal ürünler yüzyıllardır ticarete konu olmaktadır. Bu ürünler pazarlara getirilir ve burada halka sunulurdu.

Zamanla satılan ürünlere yenileri eklenmiş, ürünler çeşitlenmiştir. Özellikle sanayileşmeye bağlı olarak ürün çeşitliliği çok fazla artmıştır.

Ürünlerin tüketimini arttırmak için ürünleri en iyi şekilde pazarlamak gerekir. Pazarlama ihtiyacı ise reklamcılık sektörünü geliştirmiştir.

Günümüzde reklamcılık yerel ve ulusal sınırları aşmıştır. Ürünler artık küresel boyutta, dünyanın hemen hemen her yerinde pazarlanmaktadır.

Uluslar arası pazarlamada gümrük ve ekonomik politikalar da etkili olmaktadır.

Bazı ülkelerde ihracat teşvik edilir, bazılarında ithalat kısıtlanır, bazıları bazı ürünlerin ülkeye sokulmasını engeller. Bunlar da pazarlamayı önemli ölçüde etkilemektedir.

Günümüzde ticaretin en yoğun olduğu yerler Avrupa ve Kuzey Amerika’dır.

kaynak : cografya.sitesi.web.tr

Tagged : / / / / / / /

Kültürler ve Türk Kültürü

Kültür Nedir?

Bir topluma veya halk topluluğuna özgü düşünce ve sanat eserlerinin bütününe kültür denir.

Giysiler, meskenlerin yapısı (kullanılan malzeme, çatı vb), pencerelerin büyüklüğü (soğuk ve sıcak), duvar kalınlığı (az ve çok), yetiştirilen ürünler ve hayvanlar yaşanılan iklimle uyumludur.

İnsanların yaşadığı yerde kullandıkları tüm bu maddi varlıklar maddi kültürü oluşturur.

İnsanın temel özelliklerden biri sosyal bir varlık olmasıdır. Topluluk halinde ve belli kurallara bağlı yaşarlar. Evlenme biçimi, evlilik töreni, doğum, ölüm ve dini törenler topluluktan topluluğa değişir. İyi, kötü, doğru, yanlış ve namus gibi kavramlar da topluluktan topluluğa farklılık gösterir.

İnsanlar iletişim kurmak için belli bir dil kullanırlar. Bu dil de toplulukları ayırt eden önemli bir öğedir. Yaşama biçimlerini oluşturan dil ve kültür toplumların manevi kültürünü oluşturur.

Maddi varlıklar, manevi varlıklara göre çok daha hızlı gelişir ve değişir. Buna karşın manevi öğeler daha geç değişmektedir. Öyle ki günümüzde dahi İlk Çağ ve Orta Çağdan kalma bazı inanç ve davranış biçimlerinin izlerine rastlamak çoktur.

 1. Kültürün Başlıca Özellikleri

ü  Toplumdan topluma değişmesi

ü  Geçmişten günümüze gelmesi

ü  Geleceğe aktarılması

ü  İnsan eseri olması

ü  Zamanla değişmesi

 1. Maddi ve Manevi Öğelere Örnekler
 2. Maddi Kültür

Evler                            Giysiler

Üretim Araçları              Su Kaynakları

Bitki Örtüsü                   Yer Şekilleri

 1. Manevi Kültür

Dil                                Gelenek ve Görenekler

Ahlak Kuralları              Dini İnançlar

Hukuk Kuralları             Düşünce Biçimi

 1. Etkileşimde Bulunduğu Kültürler

Çin, İslam ve Arap Kültürleri

 1. Yayıldığı Yerler

Batıda Avrupa, kuzeyde Sibirya, güneyde Hindistan’a kadar.

 1. Türk Kültürü’nün Kökeni

İlk Çağ’a dayanmaktadır. Hayvancılık Türklerin ana uğraşısıydı. Koyun ve at kültürümüzde bu yüzden önemlidir. Buna bağlı süt üretimi ve dokumacılık önemli olmuştur. Bunlar maddi öğelerdir.

Göçebe ve savaşçı bir topluluk olan Türkler, Orta Asya’da Çinlilerden etkilenmiş, İslamiyetin kabulü ile İslam ve Arap Kültürü, kültürümüzde derin izler bırakmıştır.

Ayrıca göç ettikleri yerlerde karşılaştıkları topluluklarla kültür etkileşimi içinde olmuşlardır.

Sanat ve Edebiyat, uzun bir dönem sözlü kalmış ve kayalara resimler çizilmiştir. Türk kültürünün önemli temsilcileri Dede Korkut, Nasrettin Hoca, Mimar Sinan, Yunus Emre’dir. Askeri müzik, halk müziği, Türk sanat müziği ile dini müzik önemli belirleyicilerdir.

Spor’da cirit, güreş ve at yarışı atalarımızın sporu olarak kabul görmüştür.

 1. Türk Kültürünün Genel Özellikleri

ü  Hem göçebe hem de yerleşik yaşama yönelik özellikler gösterir.

ü  Karasal iklime ait maddi ve manevi öğeler taşır.

ü  Başka kültürlerden etkileşime dayalı özellikleri vardır.

ü  Tarım ve hayvancılığa ait ekonomik etkinliklere yönelik özellikler taşır.

 

Türk Kültürü (Özet)

ü  Türk kültürü çok eski ve köklü bir kültürdür.

ü  Türk kültürü hem göçebe hem de yerleşik özellikler taşır.

ü  Türk kültürü karasal özelliklerin etkisinde kalmıştır.

ü  Türk kültürü, yayılış alanının coğrafi konumu nedeniyle birçok kültürden etkilenmiş ve bu kültürleri etkilemiştir.

ü  Dedelerin adları genellikle torunlara verilir.

ü  Pek çok yörede her adın bir sıfatı vardır.

ü  Türk ahlakı yiğitlik, kahramanlık üzerine kuruludur. Alp ve gazilikten, yüksek karakterli ve temiz kalpli, korkusuz, inanç ve irfanlı, milliyetperverliktir. Ayrıca cesaret, onur, gurur, şeref, misafirperverlik, dürüstlük ve merhamettir.

kaynak : cografya.sitesi.web.tr/kulturler-ve-turk-kulturu.html

Tagged :

Sanayi Ciro Endeksi, Eylül 2014

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi bir önceki aya göre %2,0 arttı

Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2014 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi %3,5 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi ise %2,2 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %5,8 arttı

Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2014 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi %1,8 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi ise %6,1 arttı.

Sanayi ciro endeks (toplam) ve değişim oranları (2010=100), Eylül 2014

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi (toplam) (2010=100), Eylül 2014

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi (toplam) (2010=100), Eylül 2014

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi gruplarında en yüksek artış dayanıklı tüketim malı imalatında gerçekleşti

Ana sanayi grupları (MIGs) sınıflamasına göre, 2014 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre en yüksek artış %5,4 ile dayanıklı tüketim malı imalatında gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarına göre endeks ve değişim oranları (2010=100), Eylül 2014


Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi ciro endeksinde en yüksek artış elektrikli teçhizat imalatında gerçekleşti

İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2014 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre en yüksek artış %10,9 ile elektrikli teçhizat imalatında gerçekleşti. Bu artışı %9,4 ile diğer imalatlar ve %7,1 ile başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı takip etti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi ciro endeksinde en yüksek düşüş diğer ulaşım araçları imalatında gerçekleşti

İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2014 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre en yüksek düşüş %20,7 ile diğer ulaşım araçlarının imalatında gerçekleşti. Bu düşüşü %11,3 ile makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı, %3,6 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı takip etti.

Sanayi Ciro Endeksi, III. Çeyrek: Temmuz – Eylül, 2014

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi bir önceki çeyreğe göre %1,8 arttı

Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2014 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi %0,7, imalat sanayi sektörü endeksi %1,8 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %9,8 arttı

Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2014 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi %3,7, imalat sanayi sektörü endeksi ise %10,0 arttı.

Sanayi ciro endeks (toplam) ve değişim oranları (2010=100), III. Çeyrek, Temmuz – Eylül, 2014

Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 12 Aralık 2014’tür.

kaynak : tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=15919

Tagged : / / /

2014 / 2015 Öğretim Yılı Hafta Sonu Ygs-Lys Coğrafya Dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Ders Planı

2014-2015 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİMİ DESTEKLEME VE YETİŞTİRME KURSLARI  YÖNERGESİ İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

1- Öğretmenler haftada toplam kaç saat ders verebilecekler?
Öğretmenler haftada okulda girdiği dersler dâhil toplam 40 saate kadar ders  verebilecektir.

Örnek:
a) Öğretmen okulda haftada 21 saat derse giriyorsa + 19 saat,
b) Öğretmen okulda haftada 30 saat derse giriyorsa + 10 saat kurs verebilecektir.
c) Hafta içi maaş karşılığını doldurmayan öğretmenin kursta devam ettiği derslerden 15 saat düşüldükten sonraki kısmından ücretlendirilecektir.

2- Öğretmenler ve kurs merkezi yöneticileri ücretlerini neye göre alacaklar?Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 8 inci maddesi kapsamında kurs saatlerine göre gündüz veya gece katsayısı ücretinden ödenecektir

3- Kurslardan herhangi bir ücret alınacak mı? Kurslar ücretsizdir. Bu nedenle, veli ve öğrencilerimizden herhangi bir ad altında ücret alınmayacaktır.

4- Kurslarda hangi sınıflardaki öğrenciler faydalanacaktır? Resmî ortaokul, imam hatip ortaokulu 5,6,7 ve 8. sınıfa devam eden öğrenciler ile
ortaöğretim kurumlarına devam eden ve mezun olan öğrenciler kurslardan  faydalanacaktır.

5- Halk eğitimi merkezlerinde hangi kurslar verilecektir? Halk eğitimi merkezi müdürlükleri ortaöğretim kurumlarından mezun olanlara kurs
açacaklardır. (Yönerge 5/2 maddesi) Her kademedeki ara sınıflara ve ortaokullara yönelik  kurslar halk eğitim merkezlerinde açılmayacaktır

6- Kurslar hangi derslerden açılacak? Ortaokul/imam hatip ortaokulu ve ortaöğretim kurumları haftalık ders çizelgesinde
bulunan derslerden veli ve öğrenci talebine göre açılacaktır.

7- Ders içerikleri nasıl oluşturulacaktır? Ders konuları, derslerin kazanımları dikkate alınarak öğrencilerin okulda tam kavrayamadığı konulara öncelik verilerek konuların pekiştirilmesi ve eksikliklerin  tamamlanması şeklinde olacaktır.

8- Kurs merkezi nasıl belirlenecektir?Fiziki altyapısı, ulaşım imkânları, yerleşim birimindeki konumu, ısınma, güvenlik gibi durumları uygun olan resmî ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, ortaöğretim kurumları ile halk eğitimi merkezi müdürlükleri millî eğitim müdürlüğünce kurs merkezi olarak belirlenecektir. Nüfus yoğunluğu az olan ilçelerde merkezi bir okul kurs merkezi olarak açılabilecektir.

9- Kurs merkezinin yetersiz olması durumunda ek merkez açılabilecek mi?Kurslara talebin fazla olması ve kurs merkezlerinin yetersiz olması durumunda resmî ilkokulların derslikleri veya şartları uygun olan diğer kurumlardan da kurs merkezi olarak faydalanılabilecektir.10- Kurslarda görev alacak öğretmenler nasıl seçilecektir? Millî eğitim müdürlüklerine kurslarda görev almak için müracaat eden öğretmenler Komisyon tarafından görevlendirilecektir. Görevlendirmelerde aşağıdaki kriterlere dikkat edilecektir.

a) Bilgi ve tecrübesi ile branşında temayüz etmiş, çevresi ile iyi ilişkiler kurabilen öğrenme ve öğretme yöntem ve tekniklerine hâkim, teknolojik araç-gereçleri eğitim ortamında kullanabilenler,
b) Veli ve öğrencilerin tercihte bulunduğu,
c) Branşında girdiği derslerdeki E-Okul “Öğretmen Başarı Grafiği”,
d) Okuttuğu sınıflardaki öğrencilerin TEOG, YGS/LYS başarı durumları,
e) Alanında yüksek lisans yapanlar,
f) Öğretim programı, öğretim yöntem teknikleri, sınıf yönetimi vb alanlarda hizmetiçi  programları tamamlayanlar,
g) Alanında norm fazlası olan öğretmenler görevlendirilebilecektir.

11- Öğrencilerin kurslara devam etmesi zorunlu mudur? Kurslara kayıt yaptıran öğrencilerin devamları zorunludur. Her kurs döneminde okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/10 una devam etmeyen öğrencilerin kurs kaydı silinir. Örneğin dönemlik 80 saat olarak açılan matematik kursundan bir dönemde toplam 8 saat derse devam etmeyen öğrencinin kurs kaydı silinir. Aynı dönemde herhangi bir okulda açılan matematik kursuna katılamaz. Devamsız öğrencilerin durumu SMS yoluyla velilere duyurulacaktır.

12-İlkokullarda kurslar açılacak mı?Kurslar ilkokul öğrencileri için açılmayacaktır.

13- Kurslar hangi gün ve saatte açılacak?Öncelikle hafta içi ders saatleri dışında, hafta sonlarında ve yarıyıl tatillerinde açılacaktır
(İhtiyaç halinde yaz tatilinde de açılabilecektir).Dönemlik olarak açılması halinde:Ekim-Şubat; Mart-Haziran ayları arasında bir dersten en az 36 saat Yıllık olarak açılması halinde: Ekim-Haziran ayları arasında bir dersten en az 72 saat olacaktır. Kurslar günlük saat 22:00’ a kadar devam edebilecektir. Hafta sonu kursları en fazla 8+ 8 saat olacaktır.

14- Sınıf mevcutları kaç öğrenci/kursiyerden oluşacak? Bir dersten 10 öğrencinin müracaatıyla kurs açılacak sınıf mevcutları 10-20 öğrenci olacaktır. Zorunlu hallerde sınıf mevcudu 25 olabilecektir.

15- Öğretmen sayısının yetersiz olduğu kurslar için dışarıdan öğretmen görevlendirilecek mi? Kurs verecek öğretmenin bulunmadığı durumlarda ek ders karşılığı dışarıdan öğretmen  görevlendirilebilecektir.

16- Bir dersten birden fazla kurs açılması durumunda öğrenciler/kursiyerlerin seviye  gruplarına göre sınıflar oluşturulacak mı? Kurs dönemi başlangıcında öğrencilerin o dersle ilgili seviye ve hazırbulunuşlukları  dikkate alınarak seviye grupları oluşturulabilecektir.

[wpfilebase tag=fileurl id=3 linktext=’2014 / 2015 Öğretim Yılı Hafta Sonu Ygs-Lys Coğrafya Dersi Ünitelendirilmiş Yıllık Ders Planı’ /]

[wpfilebase tag=fileurl id=4 linktext=’12. Sınıf Kurs Planı’ /]

Tagged : /

Sanayi Üretim Endeksi, Eylül 2014

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya göre %1,7 arttı

Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2014 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi %2,6, imalat sanayi sektörü endeksi %1,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi % 0,1 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %2,2 arttı

Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2014 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi %8,9, imalat sanayi sektörü endeksi %1,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %6,4 arttı.

Sanayi üretim endeksi ve değişim oranları (2010=100), Eylül 2014

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi (2010=100), Eylül 2014

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi (2010=100), Eylül 2014

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi gruplarında en yüksek artış dayanıklı tüketim malı imalatında gerçekleşti

Ana sanayi grupları (MIGs) sınıflamasına göre, 2014 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre en yüksek artış %6,9 ile dayanıklı tüketim malı imalatında gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarına göre endeks ve değişim oranları (2010=100), Eylül 2014

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayiinde en yüksek artış diğer ulaşım araçlarının imalatında gerçekleşti

İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2014 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre en yüksek artış %30,4 ile diğer ulaşım araçlarının imalatında gerçekleşti. Bu artışı, %9,0 ile elektrikli teçhizat imalatı, %7,5 ile temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı takip etti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayiinde en yüksek düşüş makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımında gerçekleşti

İmalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2014 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre en yüksek düşüş %8,2 ile makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımında gerçekleşti. Bu düşüşü, %3,4 ile kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması, %3,1 ile gıda ürünlerinin imalatı takip etti.

Sanayi Üretim Endeksi, III. Çeyrek: Temmuz – Eylül, 2014

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki çeyreğe göre %1,5 arttı

Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2014 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi %0,8 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi %1,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise %2,5 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %3,6 arttı

Sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2014 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi %6,8, imalat sanayi sektörü endeksi %2,8, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise %6,9 arttı.

Sanayi üretim endeksi ve değişim oranları (2010=100), III. Çeyrek: Temmuz – Eylül, 2014

Bu konu ile ilgili bir sonraki haber bülteninin yayımlanma tarihi 08 Aralık 2014’tür.

kaynak : tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=16001

Tagged : / /