Kimyasal element

Element, aynı cins atomlardan oluşan ve kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere verilen isim.

Kimyasal elementler aynı atom numarasına sahipdirler. Atom numarası atomdaki proton sayısını (cekirdek yükünü) gösteren sayıdır. Bir elementin böylece tüm atomlarında aynı sayıda proton bulunur. Proton sayıları aynı,nötron sayısı (kütle numaraları (= proton sayısı + nötron sayısı)) farklı atomlara izotop denir.

Toplam 118 adet element bulunmuştur. Bunların 94 tanesi Dünya üzerinde doğal olarak bulunmaktadır. 80 adet element sabit izotopa sahiptir. Bu elementler, atom numarası 43 ve 61 (teknetyum ve prometyum) dışında atom numarası 1’den 82’ye kadar olan atomlardır. Atom numarası 83 ve daha fazlası olan atomlar (bizmut ve fazlası) kesinlikle sabit değildirler ve radyoaktifözellikler barındırırlar. Atom numarası 83’ten 94’e kadar olanlar sabit değillerdir.

İnsan vücudunda elementler

Bir element insan vücudunda yüzde miligram mertebesinde bulunursa bu elemente makroelement (majörelement, plastik element) denir. Diğerlerine nazaran daha az oranda (yüzde mikrogram mertebesinde) bulunanlara ise izelement (oligoelement, minörelement, katalitik element) adı verilir. Minörelementler genellikle enzim, hormon gibi vücutta önemli fonksiyonu olan maddelere bağlı olarak görev yaparlar.

İyon halinde bulunanlar

Na+, K+, Ca2+, Mg2+, Cl, HCO3, PO43-, HPO42- gibi iyonlar halinde bulunurlar. Elektrolit dengeyi sağlarlar. Ayrıca vücutta su dengesinin ve osmotik basıncın ayarlanması iyon halindeki elementlerle sağlanır.

Kompleks Halinde Bulunanlar

Hemoglobinde, miyoglobinde demir (Fe) bulunur, çeşitli enzimlerin yapısında da metal iyonları bulunmaktadır. Bunların haricinde silisyum (Si), alüminyum (Al), kalay (Sn) vearsenik (As) de az miktarda bulunabilir. Kurşun (Pb) ve kadmiyum (Cd) da yiyecek kapları ve kirli hava ile vücuda girebilir.

600px-Periyodik_tablo_tr.svgimyasal element

Tagged :

Denizleri Temizlemek İçin Dalga Üreteci Ürettiler

Denizde yüzen bir şeyi veya pisliği temizlemek gerçekten yorucu olabilir. Özellikle bunları yönlendirmeniz ve sürüklemeniz gerçekten zordur. Avustralya Ulusal Üniversitesi’nden (The Australian National University –ANU) yapılan bir araştırmada suda yüzen nesneleri doğru dalgaları üreterek istediğiniz yönde hareket ettirmek mümkün gözüküyor. Araştırma ekibi dalga tankında masa tenisi topuyla deneyler yapıyor. 3 boyutlu dalgalar dalga jeneratörüyle frekanslarını manipüle edilerek, top jeneratöre veya jeneratörden uzağa yönlendirilebiliyor. İşte burada jeneratörden gelen dalgalar sayesinde top istenilen yöne hareket edilebiliyor. Bilim insanları dalgaları suyun üzerinde akış şablonları kuracak şekilde üretmese de bunun arkasındaki matematiksel fenomen halen anlaşılamıyor. “Küvette hepimiz bu şekilde dalgalar üretebilse de, bu halen çözülemeyen büyük bir bilimsel gizem .Bunu bugüne kadar kimsenin tanımlamaması bizi oldukça şaşırttı, ” diyor proje lideri Dr. Horst Punzmann. Araştırmacılar metodu daha büyük ölçekte uygulamayı umuyor. Bu araştırmadan elde edilen sonuçlar sayesinde denizlerde kirlilik yaratan petrol sızıntıları temizlenebilir ya da denizlerde yüzenleri etkileyen girdaplar ve akıntılar anlaşılabilir.

Araştırma Nature Physics’de yayınlandı. Deneyi videodan izleyebilirsiniz. http://www.gizmag.com/water-tractor-beam/33293/

Araştırma Referansı : Horst Punzmann, Nicolas Francois, Hua Xia, Gregory Falkovich, Michael Shats.Generation and reversal of surface flows by propagating waves. Nature Physics, 2014; DOI: 10.1038/nphys3041

Tagged : /