Bölgeler ve Ülkeler Arası Etkileşimde Teknoloji

İnsanlar günlük yaşamda bir yere giderken; motorlu taşıtlar, uçaklar, trenler ve gemilerden faydalanırlar.

İnsanlar diğer insanlarla iletişimini televizyon, radyo, telefon, internet gibi ortamlardan sağlarlar.

Aynı şekilde yediğimiz yiyecekler, kıyafetlerimiz, eşyalarımız, otomobillerimizin yakıtı bize ulaşırken sanayi, ulaşım gibi birçok alanda teknolojik gelişmeden faydalanılır.

Teknolojik gelişmeler aynı zamanda insanların yaşam tarzlarını da değiştirmiştir;

Yaşam standardı yükselmiş,
Kırdan kente göç artmış,
İnsanların ihtiyaçları artmış,
Doğada daha çok söz sahibi olmuştur,

Teknolojik Değişimin Ulaşım ve İletişim
Alanlarındaki Yansımaları

Su ve buhar enerjisinin gelişmesiyle:
Buhar gücüyle çalışan trenler, gemiler, traktörler ile buhar makineleri yapıldı.
NOT: Buhar enerjisi = dıştan yanmalı motor

Demir ve tekstil sanayisinin gelimesiyle:
Kanallar açıldı, yeni yollar yapıldı, demiryolu ağı genişledi.

Kömür gücü ile çalışan motorlar yapılmasıyla:
Kömürle çalışan trenler yapıldı,
Makinelerin daha ucuza çalışması sağlandı,
Üretim arttı, ürün fiyatları düştü.
Gemiler daha uzak mesafelere gitti.
Yeni deniz yolları ortaya çıktı.

Çelik üretimine başlanmasıyla:
Telgraf ve kablolu bağlantılarla iletişim sağlanmaya başlandı.
Çelik kondüksiyonlu köprüler inşa edilmeye başlandı.
Daha sağlam ulaşım araçları yapıldı.

İçten yanmalı motorların icadı ve petrol üretimiyle;
Otomobiller yaygınlaştı.
Hava yolları gelişme gösterdi.

Elektrikli motorlar kullanımı ve elektronik sanayinin gelişmesiyle;
Radyo, televizyon, bilgisayar, telefon gibi araçlar kullanılmaya başlandı.
Daha yüksek hızlı, elektrikle çalışan trenler yapıldı.

Petrokimya sanayisinin gelişmesiyle;
Otoyollar yapılmaya başlandı.

Bilgi ve İletişim Teknolojisinin gelişmesi ve güneş enerjisi kullanımı ile;
İnternet, uydu kullanılmaya başlandı.
Uluslar arası bilgi ve iletişim ağları kuruldu.

Tagged :

Sanayi Devrimi ve Yayılışı

18. yüzyılda ilk olarak İngiltere’de dokuma sektöründe ortaya çıktı ve daha çok küçük atölyeler şeklindeydi.

Buradan zengin kömür yataklarına sahip Almanya ve Fransa’ya sıçradı.

20. yüzyılın başında İtalya ve diğer ülkelerde hızla yayıldı.

 

Buhar ve kömür enerjisinden faydalanılarak ve demir – çelik kullanılarak daha dayanıklı ulaşım araçları yapılmıştır.

Bu araçlar kentleri ve limanları birbirine bağlamışlardır.

 

Günümüzde ulaşım ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak küreselleşme meydana gelmiş, ülkelerin birbiriyle etkileşimi artmıştır.

Örneğin Türkiye’de üretilen bir ürün internet aracılığı ile çok uzak yerlere satılabilmektedir.

Tagged :

Ulaşım Hatlarının Ülkeler ve Bölgeler Arası Etkileşime Etkisi

Ulaşım olanakları artan bir yerde nüfus artışı yaşanır. Nüfus artışı ise o yerleşmenin gelişmesini sağlar.

Sanayi tesisleri daha çok ulaşımı iyi yerlere kurulur. Sanayi kurulması da şehirlerin büyümesini sağlar.

Türkiye ulaşım yönünden avantajlı bir ülkedir;

– İki kıta arasında,
– İki önemli boğaza sahip,
– Dört tarafı denizlerle çevrili,
– Zengin petrol yatakları olan komşulara sahip,
– Uluslar arası yollara sahiptir.

Bu özellikler Türkiye’nin hızlı gelişmesinde etkili olmuştur.

Sanayi Devriminin ilk yıllarında ulaşım olanakları zordu. Ancak günümüze geldiğimizde yük ve yolcu taşımacılığının hem hızlandığını hem arttığını görüyoruz.

Bunun sonucu olarak;

– Yeni ekonomik fırsatlar oluşmuş,
– Küresel ve bölgesel pazarlar kurulmuş,
– Ürün fiyatları düşmüş, kalite artmıştır.

 

Zamana Göre Ulaşım Araçlarında Hızlanma

1500’lü yıllarda: Gemiyle saatte 16 km,
1850’li yıllarda: Gemi ile 25 km, Trenle 100 km / saat
1950’li yıllarda: Uçakla 480 – 640 km / saat
1970’li yıllarda: Jet uçaklarla 800 – 2300 km / saat
1990’lı yıllarda: İnternetle aynı anda

Tagged :

Uluslar Arası Ticarette Deniz Ulaşımı

Dünyada deniz ulaşımında önemli yerler:

– Atlas Okyanusu (Neden Büyük Okyanus Değil?)
– Panama, Macellan, Cebelitarık, Malakka, Sunda Boğazları
– Akdeniz ve Süveyş Kanalı
– İstanbul ve Çanakkale Boğazları

Deniz ulaşımı, teknolojik gelişmelere bağlı sürekli gelişmektedir. Ancak yine de rüzgar, akıntılar gibi nedenlerle gelişme belli bir yere kadar olmaktadır.

Deniz yolundan en fazla petrol taşımacılığında faydalanılır. Hazar Bölgesi ve Hürmüz Boğazından yüklenen petrol tankerleri buradan tüm dünya limanlarına dağılırlar.

Petrol taşınmasında deniz yolunun seçilme nedeni: Maliyetin az ve taşıma kapasitesinin fazla olmasıdır.

Tagged : /