Coğrafya Yıllık Plan 2019
  2 gün önce

  Coğrafya Yıllık Plan 2019

    kaynak: cografyabilimi.gen.tr
  Göç Nedir Neden Göç Edilir
  2 gün önce

  Göç Nedir Neden Göç Edilir

  Göç Nedir? Türk Dil Kurumu’na göre göç; ekonomik, siyasi sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim…
  Karasal Su Ekosistemleri: Akarsu Ekosistemleri
  1 hafta önce

  Karasal Su Ekosistemleri: Akarsu Ekosistemleri

  Akıntılı su kütlelerine sahip akarsu ekosistemlerinde yeryüzü şekilleri ve suyun akış hızı biyoçeşitliliği etkilemektedir. Akarsuların yukarı çığrında yatak eğimi fazla,…
  Denizel Su Ekosistemleri: Okyanus ve Deniz Ekosistemleri
  1 hafta önce

  Denizel Su Ekosistemleri: Okyanus ve Deniz Ekosistemleri

  Dünyanın yaklaşık %70’ini kaplayan deniz ve okyanuslar çok büyük bir ekosistemi meydana getirir (Görsel 1.31). Okyanus ve deniz ekosistemlerinin sahip…
  Su Ekosistemleri Nelerdir?
  1 hafta önce

  Su Ekosistemleri Nelerdir?

  Su ekosistemleri, denizel su ekosistemleri (deniz ve okyanus) ve karasal su ekosistemleri (göl, akarsu ve bataklık) olmak üzere ikiye ayrılır (Şema 1.3). Denizel su…
  Su Döngüsü Nedir, Nasıl Gerçekleşir?
  1 hafta önce

  Su Döngüsü Nedir, Nasıl Gerçekleşir?

  Canlılar için yaşam kaynağı olan su, biyosferde en çok bulunan madde olup yeryüzünün %71’ini kaplamaktadır. Dünya üzerindeki suların %97’sini okyanus…
  Azot Döngüsü Nedir, Nasıl Gerçekleşir?
  1 hafta önce

  Azot Döngüsü Nedir, Nasıl Gerçekleşir?

  Canlılar için oldukça önemli bir element olan azot (nitrojen), %78’lik bir oranla atmosferde en çok bulunan gazdır. Bu gaz, canlıların…
  İzobar Haritaları ve İzobar Haritalarının Özellikleri Nelerdir?
  2 hafta önce

  İzobar Haritaları ve İzobar Haritalarının Özellikleri Nelerdir?

  Aynı basınç değerlerine sahip noktaların birleştirilmesiyle ortaya çıkan eğrilere izobar (eşbasınç) eğrisidenir. Bu eğrileri kullanarak çizdiğimiz haritalara ise izobar haritası denir. Bu haritalar…
  Doğal Kaynak–Ekonomi İlişkisi
  3 hafta önce

  Doğal Kaynak–Ekonomi İlişkisi

  Güneş, su, toprak ve rüzgârın önemini hepiniz biliyorsunuz. Yaşamsal önemlerinin yanı sıra Güneş, su, toprak ve rüzgârın ekonomiyi de etkilediğini…
  Yerleşme Doku ve Tipleri
  3 hafta önce

  Yerleşme Doku ve Tipleri

  Yerleşmelerin sınıflandırılmasında birçok ölçüt kullanılmaktadır. Yerleşmeler kırsal ve şehirsel (kentsel) yerleşme olmak üzere ikiye ayrılır. Böyle bir ayrım yapılmakla birlikte…
  Ülkemizde Yerleşmeler ve Yerleşme Tipleri
  3 hafta önce

  Ülkemizde Yerleşmeler ve Yerleşme Tipleri

  Ülkemizde yerleşmeyi etkileyen doğal ve beşeri faktörler bulunmaktadır. İklim elemanlarından sıcaklık ve yağışın yerleşme üzerindeki etkisi büyüktür. Sıcaklık ve yağış…
  Ülkemizdeki İdari Birimler
  3 hafta önce

  Ülkemizdeki İdari Birimler

  Ülkemizde devletin kamu hizmetlerini her yere götürebilmesi, toplumun ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amacıyla iller ilçelere, ilçeler ise mahalle ve köylere ayrılmıştır. Ülkemizde…
  Türkiye’deki Dalga Aşındırma ve Biriktirme Şekilleri
  3 hafta önce

  Türkiye’deki Dalga Aşındırma ve Biriktirme Şekilleri

  1. Kıyı Oku ve Kıyı Seti Dalgaların ve akıntıların taşıdıkları malzemelerin kıyının hemen önünde setler halinde yığılmasıyla kıyı setleri ya…
  Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Projeleri Ve Etkileri
  3 hafta önce

  Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Projeleri Ve Etkileri

  Ülkemizde doğal ve beşerî koşullar nedeniyle bölgesel gelişmişlik bakımından önemli farklılıklar bulunmaktadır. Her bölgenin kaynakları, avantajları-dezavantajları, kalkınma projeleri, ihtiyaçları diğer…
  Türkiye’de Rüzgâr Aşındırma ve Biriktirme Şekilleri
  3 hafta önce

  Türkiye’de Rüzgâr Aşındırma ve Biriktirme Şekilleri

  Özellikle çöl, kurak ve yarı kurak iklim alanlarında etkilidir. Rüzgar küçük toprak parçalarını havalandırır, bunları parçalayarak ya da diğer kayalara…