Program Geliştirme

İhtiyaç Belirleme Teknikleri

İhtiyaç belirleme yaklaşımlarından birine göre belirlenen bir ihtiyacı somutlaştırmak gerekir. Bu amaçla da İhtiyaç Belirleme Teknikleri kullanılır ve sonuçta bir…

Program Geliştirmenin Planlanması

Talim Terbiye Kurulu başkanlığınca program geliştirme çalışmaları yapılmaktadır. Program geliştirme süreci çalışma gruplarının oluşturulması ile başlar. Çalışma grupları program tasarısının…

Program Geliştirme Modelleri

Türkiye’de Yaygın Olarak Kullanılan Program Geliştirme Modelleri Ülkemizde yaygın olarak Taba- Tyler modeli temel alınarak hazırlanan program geliştirme modelleri oluşturulup kullanılmaktadır.…

Taba Modeli | Tyler Modeli | Taba-Tyler Modeli

Taba Modeli Taba modeli tümevarım yaklaşımının benimsendiği öğrenme yaşantılarını temele alan bir yaklaşımdır. Bu modele göre programla ilgisi olan herkes…

Sorun Merkezli Program Tasarımları

Yeniden kurmacılık ve ilerlemecilik eğitim felsefesine dayanır. Bireylerin ve toplumun sorunları, problemleri programın temeline alır. Ve bunların çözüm yollarını bulmaya…

Öğrenen Merkezli Program Tasarımları

Öğrenen merkezli program tasarımları ilerlemecilik ve pragmatizm eğitim felsefesine dayanmaktadır. Öğrencilerin bireysel farklılıkları ilgi ve yetenekleri dikkate alınarak hazırlanır. Ülkemizde…

Konu Merkezli Program Tasarımları

Program tasarımında temele alınan öğe yaklaşımın özelliklerini oluşturur. Program temeli değişmeye evrensel bilgidir. Temelleri daimicilik ve esasicilik akımlarına dayanır. Öğretmen…

Eğitim Felsefesi Akımları

Eğitim Felsefesi Akımları Kpss program geliştirme dersindeki eğitim felsefesi akımları 4’e ayrılmaktadır. 1) Daimicilik İdealizmden etkilenir. Sağlam karakterli ve doğru insanlar…

Felsefi Akımlar

felsefi akımlar konusuna idealizm ve özellikleri ile başlayalım. İdealizm Değerler ve bilgi mutlak değişmezdir. Gerçek sadece bilimsel yöntemle değil sezgiyle…

Program Geliştirmenin Temelleri

Program Geliştirme Neden Gereklidir? Toplum sürekli olarak değişir, bu da ihtiyaçları değiştirir. Eğitim programı bu ihtiyaçları karşılayacak şekilde her seferinde…
Kapalı
Kapalı