Ölçme ve Değerlendirme

Korelasyon Katsayısı

Korelasyon, iki veya daha fazla değişken arasında bir ilişki olup olmadığını, eğer ilişki varsa bu ilişkinin miktarını ve yönünü sayısal…

Alternatif Ölçme Araçları

Alternatif Ölçme Araçlarında farklı özellikleri ve duyarlılıkları sebebiyle 3 tür araç kullanılır. Bu araçlar az duyarlı olandan başlayarak en duyarlıya…

Alternatif Değerlendirme Yöntemleri

1) Öğrenci Gelişim Dosyası – Portfolyo Değerlendirme Kpss ölçme ve değerlendirme dersindeki öğrenci gelişim dosyaları, öğrencilerin kendileri için önceden belirlenmiş hedeflere…

Değerlendirme Türleri

1) Ölçüte Göre Değerlendirme Ölçüte göre değerlendirme de kendi içinde mutla değerlendirme ve bağıl değerlendirme olarak 2’ye ayrılmaktadır. a) Mutlak…

Değerlendirme Öğeleri

1) Ölçme Sonuçları: Ölçme bilindiği üzere değerlendirmeye temel sağlamaktadır. Dolayısıyla herhangi bir ölçek düzeyinde bir ölçme sonucu olmadan değerlendirme yapılamaz. Ölçme…

Ölçek Türleri

1) Sınıflama Ölçeği (Adlandırma): Nitelikleri, benzerlik ya da farklılıklarına göre ayırmaya yarayan ölçeklerdir. Bu ölçeklerin belli bir başlangıç noktası ve birimi…

Ölçmede Hata Kaynakları

1) Ölçmeciden kaynaklanan hatalar: Hatanın ölçmeyi yapan kişiden çıkmasıdır. Nesnel davranmaması Dikkatsiz olması Önyargıları Eğitim düzeyi 2) Ölçülen özellikten kaynaklanan hatalar: Hatanın…

Ölçme Türleri

1) Doğrudan Ölçme (Temel, izomorf): Ölçülen özellikle ölçme aracının niteliği aynıdır. Ağırlığı eşit kollu teraziyle ölçersek, ağırlık ile ağırlık ölçüleceği…

Değişken Türleri ve Ölçme

Ölçme herhangi bir niteliğin gözlemlenerek sonucun sayı ya da sembollerle ifade edilmesidir. Nesne-olay-özellik => Gözlem => Sayı – Sembol ile…
Kapalı
Kapalı