Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Temel Öğretme Modeli

lasser insanların ihtiyaçlarını beş grupta toplamıştır. Bunlar : Fizyolojik ihtiyaçlar Sevgi Güç Özgürlük Eğlence Glasser, öğretme işinin en iyi sınıfta…

Anlamlı Öğrenme

Asubel tarafından geliştirilen anlamlı öğrenme, ön organize ediciler ile basitten karmaşığa doğru sıralanan içeriğin, ön öğrenme ve öğrenilecek malzeme arasında…

Öğretim Etkinlikleri Modeli

Gagne’ye göre Öğretim Etkinlikleri Modelinde öğrenme dışsal ve içsel faktörlerin etkileşimi ile gerçekleşir. Öğrenme gözlenebilen davranışlardan anlaşılır ve beyinde gerçekleşir…

Tam Öğrenme Modeli

Uygun ortam ve öğrenme koşulları sağlandığında hemen hemen herkesin bir şeyi öğrenebileceği varsayımına dayanır. Tam Öğrenme Modeline göre öğrenemeyen öğrenci…

Etkili Öğretim Modeli

1) Öğretimin Niteliği: Bir öğrenme malzemesinin öğrencide oluşturduğu anlamdır. Malzeme ne kadar anlamlı ise öğrenme de o kadar nitelikli demektir. Bir…

Okulda Öğrenme Modeli

Caroll’un öne sürdüğü bir kuramdır. Caroll’a göre, her öğrenci aynı düzeyde öğrenebilir. Ancak öğrenciler hızlı ya da yavaş öğrenebilir. Böylece…

Çoklu Zeka Kuramı

çoklu zeka kuramının özelliklerini sıralayalım. İnsanlar çok farklı zeka alanlarına sahiptir. Ancak zeka tektir. Herkesin kendine özgü bir zeka profili…

Beyin Temelli Öğrenme

Beyin, paralel bir işlemcidir. Öğrenme fizyolojiyle ilgilidir. Beslenme, uyku gibi nitelikler beynin çalışmasını doğrudan etkiler. Anlamı oluşturma ve araştırma doğuştandır.…

Proje Tabanlı Öğrenme Özellikleri

proje tabanlı öğrenme temel özelliklerini liste halinde sıralayalım. Proje temelli öğrenmede disiplinler arası bir problem ya da senaryo üzerinde çalışılır.…

Probleme Dayalı Öğrenme

Probleme dayalı öğrenme daha çok mesleki yaşamda çıkabilecek problemlere karşı araştırma, soruşturma ve tartışma yöntemiyle, öğrencilere işbirlikli bir yöntemle çok…
Kapalı
Kapalı