Öğretim Yöntem ve Teknikleri

İşbirlikli Öğrenme

 işbirlikçi öğrenme, işbirliğine dayalı öğrenme olarak da karşımıza çıkmaktadır. J. Dewey, Vygotsky, Slovin, Bandura, Piaget gibi kuramcılar işbirlikli öğrenme savunucularıdır. İşbirlikli Öğrenme Etkili Kullanım İlkeleri Grup heterojen olmalıdır. Böylece birbirinden öğrenme gerçekleşir. Öğrenciler arasında rekabet yoktur. Rekabet gruplar arasında olmalıdır. …

Daha fazla oku

5e Modeli ve 7e Modeli

5e Modeli 5e modeli öğrencinin sahip olduğu bilgi ve becerileri aktif bir şekilde kullanmasını sağlayan, öğrencinin araştırma merakını arttıran ve öğrencinin beklentilerine cevap veren bir öğretim modelidir. Kpss soruları içinde fazla yer almasa da şıklarda bolca karşımıza çıktığı için bilmemiz gereken bir …

Daha fazla oku

Yapılandırmacılık

* Yöntem: Bir konuyu öğretmek ya da öğrenmek için seçilen ve izlenen yoldur. Yöntem yeni bilgi kazandırmaktadır. * Teknik: Bir yöntemi uygulamaya koyma biçimidir. Teknik, öğrenilen bilgilerin tekrarını sağlar. Yöntem bir tasarım, teknik ise bir uygulamadır. * Strateji: Hedeflere ulaşılmasını sağlayan ve yöntemin …

Daha fazla oku

Öğretim İlkeleri

1) Öğrenciye Görelik İlkesi: Öğrencinin fizyolojik, psikolojik özelliklerinin, ilgi ve ihtiyaçlarının, yeteneklerinin göz önünde tutulması öğrenciye görelik ilkesi itibariyle en gerekli özelliklerin başında gelmektedir. Bunun olmasını gerektiren asıl sebep her öğrencinin farklı özelliklere sahip olmasıdır. Bu yönüyle öğrenciye görelik ilkesi geleneksel …

Daha fazla oku