Türk Dili ve Edebiyatı

Alfabenin Doğuşu

Zaman: İÖ 2. binyıl başları Mekân: Mısır ya da Filistininsan alfabetik yazının nasıl başladığı konusunda hep meraklı olmuştur. “Tarihin babası” Herodotos,…
Kapalı
Kapalı